Kyststien i Bamble: Åby - Trosby

Legg til huskeliste
Annonse

Generelt om kyststien

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er tilrettelagt av Bamble Turlag i perioden 2010 - 2012 og er videreutviklet etter dette. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø.

Kyststien byr ...

Adkomst med egen bil

Ved Åby er det egen parkeringsplass for brukere av kyststien. Følg Valleveien 1 km etter veiskillet på Åby og ta til venstre ved eget parkeringsskilt for kyststien. Parkeringsplassen ligger 60-70 m fra Valleveien. Langs stien er det er det stor offentlig parkeringsplass ved Ivarsand. Fra denne er det kort vei til selve stranda. Her er det mulig å bruke rullestol. Rett før krysset mot Stagodden er det en parkeringsplass på østsiden av veien. Tvers over veien for butikken på Trosby er det avsatt egen parkering for brukere av kyststien. Da ser man lett kyststiens merker. Ved avkjøringen til Rakkestad boligfelt er det en liten mulighet for parkering for de som ønsker å komme direkte til Rakkestadstranda. Det arbeides med å finne bedre muligheter her.
Annonse