Kyststien i Bamble: Åby - Trosby

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 15,1 km
  • 4 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 560 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Generelt om kyststien

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er tilrettelagt av Bamble Turlag i perioden 2010 - 2012 og er videreutviklet etter dette. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø.

Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no.

Åby - Trosby

Denne delen av stien er gjennomgående lett og grei å gå, men går opp en relativt bratt bakke fra Åby til Åstadheia.

Åby var tidligere et travelt knutepunkt og ladested, og var også kommunesenter i den gamle Bamble kommune.

Fra Åby følger kyststien Valleveien noen hundre meter før den tar av til venstre gjennom et gårdstun.

Her gikk den gamle Valleveien. Stien følger nå kjøreveien opp til Åstadheia. Denne er ganske bratt, men ellers grei å gå.

På Åstadheia fortsetter den på skogsti og passerer to gamle idylliske isdammer. Den svinger rundt den første, og her er det en fin rasteplass rett ved vannet. Videre østover passerer stien forbi noen hytter og svinger utenom disse til et parti med fantastisk utsikt over Åbyfjorden og Rognsfjorden.

Vi kommer til en traktorvei og følger denne oppover mot høyre et kort stykke og går videre mot venstre på grusvei gjennom hytteområde. Idet vi tar av fra grusveien og går videre på sti, kan det anbefales å ta en liten avstikker mot syd til en fantastisk utsikt over Bambleskjærgården. Etter et kort bit på skogsti kommer vi til Elvikveien og følger denne mot venstre. Vi følger denne lettgåtte veien videre østover mot Stangodden. Mot nord ligger den idylliske og lune Elvikstranda med bademuligheter selv for de aller minste.Ved Stangodden kommer vi til et T-kryss, hvor stien går videre til høyre. Det kan imidlertid være verd å ta avstikkeren til venstre, til selve odden. Her kommer man til ei båthavn og et lite friområde med fin utsikt over fjorden.

Tilbake til kyststien går vi ganske rett sydover på skogsti. Det er nå flere grusveier i området, men det er likevel godt mulig å fortsette på skogsti i all hovedsak. Her passerer vi den lune lagunen Lønnungen på venstre hånd.

På veien til den fine sandstranda Prisgrunnen benytter vi flere klopper over diverse fuktige områder. En avstikker fra stien går til friområdet Daumannsbukta (skiltet), en fin raste- og badeplass som vanligvis ligger helt i le.

På Prisgrunnen går stien rett forbi en stor slagghaug, dannet etter et smelteverk for nikkel. Smelteverket var i drift kort tid under første verdenskrig, men det er nå bare ruiner tilbake. En kort historie men morsom å utforske.

Før vi så når frem til Ivarsand må vi gjennom et spennende skar. Det er litt bratt, men det er rekkverk å holde seg i. Ivarsand er et meget flott og populært friområde, med gode muligheter for rasting og bading. Det er vel verd å ta en stopp her. Her er det karttavle med informasjon om kyststien, og gode toaletter.

Fra Ivarsand går stien gjennom Skarsvika til Brevikstrand. På odden vest for Skarsvika er det fine fiskemuligheter og et fint sted å raste. Gjennom Brevikstrand må vi et stykke langs Valleveien, før vi tar av til venstre rett etter campingplassen. Her er det fin skogsti til hytteområdene ved Rakkestadstranda. Langs stien er det en gapahuk, som er en fin plass å raste hvis været er dårlig.

Rakkestadstranda er friområde med ei utmerket langgrunn sandstrand. Dette er en av Bamblekystens små gjemte perler.

Stien går videre litt på grusvei før den dreier vestover på sti gjennom skogen. Etter noe stigning når vi Vardås (Valås). Her har vi den beste utsikten over hele Bambles skjærgård fra Langesund i øst til Kragerø i vest. Her er det vel verd å stoppe opp for å nyte utsikten. Navnet sies å komme fra den store varden eller røysa som ligger her. Den var et ledd i det store varslingssystemet som ble brukt når ufred truet landet. På Vardås har Bamble Turlag satt opp ei stor infotavle med panoramabilde over skjærgården. Bildet viser også navn på alle øyene i skjærgården, som er synlige fra stedet.

Fra Vardås går stien nedover til grusvei på Melby og videre på skogsti til Trosby. På Trosby er det butikk og her går også veien ut til Kjønnøya. Har man god tid kan det absolutt anbefales å ta en avstikker ut dit. Foruten fin natur, koselige veier og hus, er det også et friområde her som er vel verd å besøke(skiltet).
På Trosby er det karttavle med informasjon om kyststien.

Dersom man ikke ønsker å gå hele strekningen, kan følgende turer være verd å forsøke.

1) Start på Åby og følg stien til Stangodden, Prisgrunnen, Ivarsand og til Brevikstrand. Følg Valleveien tilbake til Åby. Vær oppmerksom på at Valleveien kan være ganske sterkt trafikkert om sommeren.

2) Start ved parkeringen på Trosby. Gå Valleveien østover og ta til høyre ved innkjøringen til Rakkestad boligfelt. Følg grusveien sydover til Rakkestadstranda. Gå kyststien til Valås og følg denne tilbake til Trosby. Denne turen kan eventuelt kombineres med en tur til Kjønnøya.

Adkomst med egen bil

Ved Åby er det egen parkeringsplass for brukere av kyststien. Følg Valleveien 1 km etter veiskillet på Åby og ta til venstre ved eget parkeringsskilt for kyststien. Parkeringsplassen ligger 60-70 m fra Valleveien. Langs stien er det er det stor offentlig parkeringsplass ved Ivarsand. Fra denne er det kort vei til selve stranda. Her er det mulig å bruke rullestol. Rett før krysset mot Stagodden er det en parkeringsplass på østsiden av veien. Tvers over veien for butikken på Trosby er det avsatt egen parkering for brukere av kyststien. Da ser man lett kyststiens merker. Ved avkjøringen til Rakkestad boligfelt er det en liten mulighet for parkering for de som ønsker å komme direkte til Rakkestadstranda. Det arbeides med å finne bedre muligheter her.
Annonse