Kulturstien på Laukøya

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 2,4 km
  • 2 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 53 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt

Kulturstien på Laukøya starter ved enden av veien på Nikkeby, ved et rødt, inngjerda fritidshus. Her er det mulighet for parkering om man har bil. Gangavstand fra fergeleiet er ca 2 km.
Stien er tydelig og følger kystlinja. Langs kulturstien er det satt opp åtte informasjonstavler. Turen går videre gjennom det frodige landskapet – blåbæra her sies å være de beste.
Etter noen hundre meter dukker et lite kvartærgeologisk fenomen opp. Skred fra fjellet over ser ut til å ha ført med seg trær, jord og stein ned mot fjæra, men ser vi nærmere etter, oppdager vi et lite tjern bak en høy voll av stein. Dette kan minne om en såkalt dødisgrop, en grop der is fra istida ble liggende igjen og forme en grop i terrenget.
Kulturstien fortsetter nordøstover mot Ramnberg. Noen hundre meter etter Sandbakken beveger den seg inn i et myrområde. Stien er ikke like tydelig lenger, den går over et myrområde mot Ramnberg. Straks etter krysses elva fra Ramnbergdalen over ei bru. I enden av det som tidligere var oppdyrket land, står ei tavle som informerer om gården Ramnbergs historie.
Her slutter tilsynelatende kulturstien, men der er mulig å følge fjæra videre mot Nova,
Viktig om turen: Gode tursko

Adkomst med egen bil

Ferge fra Storstein fergeleie på Kågen til Nikkeby. Følg veien sørover fra fergeleiet (ca 1,5 km) til enden.
Annonse