Gåtur rundt Prestvannet

Legg til huskeliste
Annonse
Omtrent midt på Tromsøya ligger dette flotte turområdet. Det ligger nært sentrum og mange boligområder. Prestvannet ligger på 96 moh og er et kjært turmål i Tromsø, sommer som vinter. Deler av lysløypa går inntil vannet og resten av stien holdes oppe av mange turgåere vinterstid. På vinteren brukes Prestvannet også for å gå på skøyter- men vær obs ang. istykkelse. Det er også et flott sted for å se på nordlyset. På sommerstid er det god vei langs vannet som egner seg både til sykkel, barnevogn og rullestol. Veien rundt Prestvannet egner seg også godt til å jogge, og er et flott utgangspunkt for stier videre rundt på øya.

Området rundt Prestvannet er et populært friluftsområde og det er leveområde for en rekke planter og dyr. Fordi området har stor verdi for vannfugler og friluftslivet, ble området vernet som landskapsvernområde med dyrelivsfredning i 1995. I et landskapsvernområdet er det en del ting en må passe på. For hele reglementet, vennligst se vedlagte link. Det viktigste for deg som vanlig turgåer vil antagelig være angående å kun brenne bål på de opprettede bålstedene, samt å respektere båndtvangen. Dette for å unngå at løshunder stresser eller skader fuglene.

Prestvannet var opprinnelig to små vann som ble demmet opp i 1867 og brukt som drikkevannskilde frem til 1890. Gjennom årene er området tilrettelagt med stier, brygger, benker og informasjonsskilt.

I vannet finnes trepigget stingsild og karuss og ikke minst de store flytetorver som en ser tydelig fra land. Disse som fungerer som hekkeområde, skjul og næringskilde for fugler. For mange fuglearter har området stor verdi som hekke-, beite- og trekklokalitet. Den vanligste arten er fiskemåse. Andre måkearter som svartbak, gråmåke og hettemåke er også observert. I hekketiden kan du også se rødnebbterne og makrellterne. Den mest spennende fuglen i Prestvannet er kanskje smålommen, som har vannet som leve- og hekkeområde, og er lett å se og fotografere her. Andre arter som er observert i området er rødstilk, enkeltbekkasin, gråhegre og brushane. Av hekkende andefugler er det mest stokkender, men også toppender hekker ved Prestvannet. Andre andefugler som brunnakke, siland, laksand, krikkand, skjeand, stjertand er også observert i området. Skogen rundt Prestvannet er hekkelokalitet for lirype og leveområde for en rekke spurvefuglarter.

Skogen rundt vannet domineres av bjørk og innslag av ulike viearter, selje, gråor og plantet norsk gran. Utformingen av bjørkeskogen varierer fra høystaude- til blåbærskog, og det er en del gammel storstammet bjørk på sør-øst siden av vannet.

Teksten er utarbeidet i samarbeid med Tromsø Kommune.

Om du trykker på "til albumside" får du se de flotte bildene i full størrelse.

Adkomst med egen bil

Du kan ta buss 26 eller 40 fra sentrum og gå av på stoppet som heter Prestvannet. Du kan parkere ved Langnesveien ved Bymyra Barnehage eller vis-a-vis ved dyrebeskyttelsens lokaler, eller ved den samiske barnehagen ved enden av veien på nordsiden av vannet. Da kjører du forbi Prestvannet Skole. Det er også gangavstand fra sentrum til Prestvannet.
Annonse