Tverråsvannrunden med Tverråsutsikten fra Goliaten turisthytte

Legg til huskeliste
Annonse

Hele denne varierte og spennende lille runden er skiltet med grønne skilt: 

Følg stien fra turisthytta på østsiden av Goliatvannet nordover bort til Tverråsvann. Ta stien (også kalt Dronningslepet) opp til høyre forbi hytta i Tverråsen. Stien er veldig bratt og har utlagt tau i et parti. 

Oppe på Tverråsen venter en storslagen utsikt. Det er flere utsiktspunkter der oppe (vær OBS på en nokså bred revne i fjellgrunnen). 

Ta deretter blåmerket sti nordover til stikryss, og derfra blåmerket sti sør/sørvestover ned til nordenden av Tverråsvann igjen. Ta sti sørover på vestsiden av Tverråsvann, helt bort til Goliatenvannet, kryss over til østsiden og du er snart tilbake på hytta Goliaten. Hele runden er på 3,3 km.

Adkomst med egen bil

Til Goliaten turisthytte: Skiltet vei/sti fra Landfalltjern P i Drammen (P, bompenger), skiltet/merket sti fra Solvang eller Eiksetra i Lier (P, bompenger).

Annonse