Utsiktstårnet på Skuterudsetra (484 m.o.h)

Legg til huskeliste
Annonse
Tårnet i Skuterudseteråsen ligger 484 m.o.h. og nord for den gamle setervollen på Skuterudsetra.
Turen starter på gruvetråkka, og følger blå merker og skilt retning Koboltkoia.
Etter ca 1 km må man ta av fra traktorveien og inn på sti til høyre mot Skuterudsetra. (Det står en stor gammel ask akkurat der hvor stien tar av.)

...

Adkomst med egen bil

Kjør til Koboltgruvene, 8 km nord for Blaafarveværeket. Her er det stor parkeringsplass. Turen starter på Gruvetråkka.
Annonse