Sauda Turlag

Sauda turlag ble stiftet på et konstituerendemøte i Sauda Klubb den 21.11.1989. etter et initiativ fra daværende leder i Sauda næringsutvikling, Harald Østensjø. Sauda Turlag sin første formann ble Osmund Kvammen og turlaget ble et lagt under Haugesund Turistforening.

Per 01.01 2020 har Sauda turlag 392 medlemmer og styrets nåværende formann er Ola Breivik.

Sauda Turlag har som mål å få flest mulig i Sauda ut på tur. Vi prøver i  vårt turprogram og legge opp turer for store og små med varierende kondisjon.

Utenom det som står i turprogrammet har vi som nytt av året satt  opp  8 postkasser i nærområdet som det skal være geit å kunne nå på den mørke tiden av året. Kassene blir stående til ut april. 

Turlaget driver også en hytte på Øvre Sandvatn som de siste årene er blitt betydelig renovert. Den fremstår nå som koselig og er vel verd et besøk. Det er merket turløype inn til hytta på begge sider av vatnet slik at dette blir en fin rundtur om en føler for

Sauda turlag ønsker alle et godt turår.

Turlaget si hytte på Øvre Sandvatn har fått ei skikkelig renovering. Det er kledd med asfaltplater, skifta kledning og vindauge på to vegger. Innvendig er alle rom mala tak, vegger og golv. Stien innover på vestsida av vatnet er merka og varda så det er skikkeleg fin sti innover. Austsida er også varda og merka slik at nå kan ein gå ei fin rundløype om ein vil.

Annonse