Bjørneggen, Biernerånhtjoe

  Legg til huskeliste
  26
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  En ny og moderne turistforeningshytte for miljøbevisste fjellvandrere

  BELIGGENHET Bjørneggen ligger i Stordalen i Meråker kommune. Stordalen er et meget viktig knutepunkt i nordre del av Sylan og østre del av Skarvan/Roltdalen nasjonalpark. Det er både en innfallsport og startpunkt, et destinasjonsmål i seg selv og en del av det allerede etablerte sti- og hyttenettet på både norsk og svensk side av Sylan.

  BESTILLING Du bestemmer selv om du ønsker å bestille hytteovernatting på forhånd. Sengeplass kan bestilles på forhånd her . For gruppebestillinger vennligst ta kontakt med oss på epost ntt@dnt.no. Forhåndsbestilte senger disponeres fra kl. 14.00 ankomstdagen til kl. 14.00 avreisedagen. NB: bestilte senger som ikke er benyttet før 21.00 fristilles etter kl. 21.00. Hyttene er alltid åpen for drop-in selv om man har bestilt alle sengeplassene ved en hytte, og det må vises hensyn og legges til rette for andre besøkende. Her ser du hvordan du bruker våre hytter: Hyttebesøket fra A-Å.  

   Det er ikke mulig å bestille sengeplasser på Bjørneggen i perioden 25.april- 1.juni på Bjørneggen. Dette er den mest sårbare perioden for simlene i kalvingsperioden. Ettersom Bjørneggen ligger i kalvingsområde, ønsker vi å unngå mest mulig ferdsel i disse fjellområdene i nettopp denne perioden.

  UTSTYR Hytta er selvbetjent. En selvbetjent hytteløsning innebærer at hytta er godt utstyrt, og vi vil legge opp til en hyttevert løsning på dugnad. Hytta har innlagt vann, vannklisett, dusj, badstu, oppvaskmaskiner, stekeovner, koketopper og tørkerom. Hytta har veg helt frem og er universelt utformet. Bjørneggen har totalt 38 overnattingsplasser. 

  AKTIVITETER Herfra er det mange muligheter for korte og lange turer; både sommer som vinter, og for både store og små. Åsberget friluftsområde opparbeides i tilknytning til hytta. Målet med å opparbeide området er å gi barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å oppleve naturen og friluftslivets gleder på en enkel måte. Det er satt opp gapahuk, anlagt bålplass og bygd handicap utedo så langt, og vi ser at både naboer, hyttefolk og andre benytter seg av dette. Etter hvert kommer det egen gruset sti fra hytta og opp til Åsberget. 

  HUND I en egen adskilt del av hytta er hunden velkommen.

  BETALING Du betaler for overnattingen når du bestiller i bestillingssystemet. Husk å skrive deg inn i protokollen som vanlig når du ankommer hytta.

  DNT MEDLEMSKAP Som medlem får du medlemspris på DNTs 550 hytter, tilbud om turer og kurs over hele landet, medlemsbladet Fjell og Vidde, og en rekke gode medlemsrabatter på turutstyr, reise, overnatting, forsikring og konserter. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger på overnatting. Medlemskapet er også et viktig bidrag til over 22 000 km med merket sti som skaper turoppleveser for hele landet. Bli medlem her

  HISTORIE Gamle Bjørneggen var preget av tidens tann og hadde ikke lenger den standard som kreves i dag, verken når det gjelder kvalitet eller sikkerhetsbestemmelser. Nord-Trøndelag Turistforening valgte derfor å bygge en helt ny hytte på samme tomt.

  Bjørneggen ligger i et område med historiske tradisjoner. Det er store jernvinningsanlegg fra flere tusen år tilbake, og over 250 år gruvedrift med blant annet Lillefjell gruver og den historiske Hyttskriverstuggu på Gilså, og blyglansutvinning i Kluken.

  Bjørneggen ligger også sentralt i reindriftsnæringen som er blitt utøvd i området i mange hundre år, og nå under ledelse av Essand Reinbeitedistrikt (Saantin Sijte), som har 9 siidaenheter.

  Bygging og drift av Bjørneggen skal utføres på en slik måte at det i minst mulig grad blir til ulempe for reindriftsnæringen. Det vil derfor legges vekt på mye informasjon som bidrar til økt kunnskap og forståelse for både den samiske kulturen og reindriftsnæringen. I sårbare perioder og i forbindelse med kalvingstid, kan det bli begrenset tilgang til å bruke hytta, og vi vil ha dialog med reinbeitedistriktet i forbindelse med aktiviteter i området.

  Det er vårt ønske og vår visjon at bruken av området skal tilpasses driften til reinbeitedistriktet og at vi kan bidra til å fremme samisk kultur. Essand reinbeitedistrikt har bidratt positivt gjennom hele prosessen. Og vår intensjon er at hytta og området rundt skal kunne gjenspeile både gruvedrifta og reindrifta, samtidig som det skal stimulere flere til å besøke de fine fjellområdene. Hytta og uteområdet ved hytta vil være en viktig arena for informasjon om nettopp reindrift, samisk kultur og språk, gruvedrift og om nasjonalparken og verneområdene.

  Fasiliteter

  • 220v
  • Peis
  • Strømovn
  • Steikeovn
  • Badstu
  • Dusj
  • Vann
  • Wc
  • Vedovn

  Passer for

  • Hund
  • Barnevennlig
  • Skoleklasser
  • Barnevogn
  Annonse
  Sylan / Bealjehkh

  Adkomst mulig med

  • Bil hele året
  • Sykkel

  Adkomst sommer

  Fra E14 i Meråker: Følg fylkesveien til Stordalen nesten til enden. Ved vegkryss etter Stordalen hold mot høyre skiltet Rotvoll. Deretter ligger hytta ca. 5 km etter krysset på venstre side; kun 200 meter før enden av veien. I forkant av hytta opparbeides en parkeringsplass med avkjørsel direkte fra fylkesveien. Dette er en parkeringsplass opparbeidet for våre gjester på Åsberget og Bjørneggen.

  Merket sti både sommer og vinter til og fra Schulz, Ramsjøhytta og Storerikvollen. Merket sommersti fra Teveldalen via Kluksdalen.

  Adkomst vinter

  Fra E14 i Meråker: Følg fylkesveien til Stordalen nesten til enden. Ved vegkryss etter Stordalen hold mot høyre skiltet Rotvoll. Deretter ligger hytta ca. 5 km etter krysset på venstre side; kun 200 meter før enden av veien. I forkant av hytta opparbeides en parkeringsplass med avkjørsel direkte fra fylkesveien. Dette er en parkeringsplass opparbeidet for våre gjester på Åsberget og Bjørneggen.

  Merket sti både sommer og vinter til og fra Schulz, Ramsjøhytta og Storerikvollen.

  SjekkUT | Bjørneggen, Biernerånhtjoe

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  26

  SjekkUT-besøk