Goldahytta

Annonse

Om hytta

 • Område
 • Sengeplasser
  22 sengeplasser
 • Åpningstider
  Hele året
 • Nøkkel
  Spesialnøkkel

Slik får du tilgang til hytta: Se informasjon om booking under.

Informasjon om booking, se informasjon på vår hjemmeside .

Goldahytta ligger nord i Indre Troms, ikke langt fra treriksrøysa og grensa mot Sverige og Finland. I vest ligger Gappohytta og østover finner du E8 sør for Helligskogen. Her kan man ta en spesiell tur ned Stordalen langs sørsida av elva. Den går nedover mot vest i et skogkledd landskap forbi flere gode fiskekulper. Enkelte steder går elva dypt nede i juv, og andre steder ser det ut som jøtulen har slengt fra seg byggeklosser rundt om. Under krigen gikk det en flyktningrute gjennom denne dalen, som var perfekt å gjemme seg bort i. Det er 20 km fra Goldahyttene til Signaldalen i vest. Hytta ligger langs E1-ruta som strekker seg gjennom hele Europa fra Nordkapp til Sicilia.

Hyttetunet består av flere hytter. Gamle Golda (1972), Nye Golda (1992), og eget hundeanneks i tilknytning til sjåen (1963).

Hytta har mobildekning via det finske nettet.

TILRETTELEGGING FOR HUND:

Det er eget hundeanneks for de med hund i reisefølget. I hundeanneks er det gassapparat, kokeutstyr og 2 senger.

Gálggojávri/Galgogubba - Goldahytta:

Del av Grensesømmen. 14 km, ca. 5 timer. Stien starter fra E8 ca. 700 m N for grensa til Finland, fra høyeste passering på E8 (Gálggogubba), Her går stien i NV retning og går N for Bossovarri, en markert rund topp, som ligger på grensa mot Finland. Stien dreier etterhvert mot SV til passering av Bossojohka på bru og videre mot S opp skaret mellom Goallároianibba og Goallároaivi. Drei deretter mer mot SV igjen og passèr mellom vannene 832(Nilppanjárgajavri) og 843, og fortsett framover mot N-siden av Goldabákti og ned til Goldahytta. Den ligger like ovenfor reingjerdet ca. 700 m N for Goldajávri i posisjon 802 626, 527 m.o.h.

Det er også mulig å nå hytta fra Treriksrøysa: 3 km, 1 time. Fra selve røysa går du litt inn på finsk side, før du tar til venstre gjennom reingjerdet og inn på sti, som følges langs N-siden av Goldajávri til hytta i lettgått terreng.

Et tredje alternativ er å gå på sti, (ikke T-merket), som begynner noen hundre meter sør for tollstasjonen, gjennom Malla nasjonalpark til Treriksrøysa og videre til Goldahytta. Beregn ca 4 timer. 

KARTOVERSIKT:

Norge, 173S, Skibotn Sør Nordeca, 10149, Skibotn. Turkart Storfjord, 1:50000, Ishavskysten friluftsråd Indre Troms, Turkart 1:75000, Midt-Troms friluftsråd. Fjällkartan BD1 Treriksröset-Rostojavri (2010) 1:100 000 fra Lantmäteriet svensk. 

Fasiliteter

 • Mobildekning
 • Vedovn

Tilpasset for

 • Hund

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

1. Fra høyeste passering på E 8 (Galgugobba) på merket sti til Goldahytta, 4-5 timer.

2. På sommerstid båt (kontaktinfo og rutetider ) fra kaia rett nedenfor Kilpisjärven Retkeilykeskus (Kilpisjärvi vandrersentrum) til Koltaluokta på svensk side av vatnet. Defra på god sti til Treriksrøysa og videre til Goldahytta, 1, 5 timer.

3. På sti som begynner noen hundre meter sør for tollstasjonen, gjennom Malla nasjonalpark til Treriksrøysa og videre til Goldahytta. Beregn ca 4 timer. Raskeste atkomst sommerstid er med båt (kontaktinfo og rutetider ) fra Kilpisjärvi i Finland til Koltaluokta i Sverige og på merket rute derfra forbi Treriksrøysa. Alternativt kan man gå T-merket rute fra Gálggojávri/Galgugobba ved E8 i Norge.

Bussforbindelse Tromsø-Finland: https://www.eskelisen.fi/eskelinen/arctic-route/

Adkomst vinter

1. Over fjellet fra Galgugobba ved E 8, ca 4 timer.

2. På isen fra Kilpisjärvi til nordenden av vatnet mot Treriksrøysa og videre til Goldahytta. 3-4 timer.

Annonse

Innsjekkinger

Det er sjekket inn 1 ganger totalt
Du har ingen innsjekkinger
Dine siste innsjekkinger: