Målia selvbetjent hytte

  Legg til huskeliste
  167
  SjekkUT-besøk

  Annonse
  Annonse
  Hedmarken og Hedmarksvidda

  Adkomst mulig med

  • Bil om sommeren
  • Sykkel

  Adkomst sommer

  Avkjøring fra rv25 ved Løiten Brænderi i retning Budor, (ca. 22 km fra rv25, 7 km nord for Budor).

  Adkomst vinter

  Hytta er tilknyttet løypenettet på Hedmarksvidda. Parkering ved Budor (15 km fra rv25), flere skiløyper til Målia (5-7 km). Alternativ parkering ved Kveådammen (13 km nord for Gåsbu), 3 km skiløype til Målia. Løyper også fra Gåsbu, St.Olav og Brumund. Rondanestiens stiens trasé anbefales ikke fulgt på ski. Fra vinterferien blir Sjusjøløypa (Lavlia-Hamarsæterhøgda)oppkjørt. Denne er forbindelse til traséen Lillehammer-Rondane.

  SjekkUT | Målia selvbetjent hytte

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  167

  SjekkUT-besøk