Massbu

Om hytta

  • Område
  • Betjeningsgrad
    Ubetjent
  • Sengeplasser
    6 sengeplasser
  • Åpningstider
    Hele året

Hytta ligg i Laukelandsmarka lengst vest i Gaular kommune, 370 m.o.h. Her er seks sengeplassar fordelt på fire senger noko betyr at ein må liggje andføttes i to av sengane for å utnytte kapasiteten fullt ut. Det er i tillegg tre madrasser til å leggje på golvet. Hytta er ubetjent, altså er der ikkje er proviant til sals. Der er ellers fire dyner, dekkety, gassbluss og oljelampar.

Det er bygt utedo 50 meter vest for hytta. I hjortejakta får du informasjon om jaktaktivitet hjå Bjarte Kapstad på tlf nr 95253913 (kun i 2012).

Massbu ligg i rutenettet Hav Til Bre. Den merka ruta vidare til Nipebu startar rett bak hytta.

Mobiltelefon: På Massbu er det dekkning litt rundt omkring. Oppe på høgdene bak hytta eller ved det vesle vatnet sør for hytta er det muleg å få kontakt.

Dersom hytta skal nyttast i tida for hjortejakt (1.9-23.12), må det avtalast med leiar for jaktvaldet, Harald Johannes Laukeland på tlf 916 25 287.På GPS finn du hytta på UTM: 32V 0310248 6813046

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Følg skogsbilveg frå Laukeland til forbi brua over Storelva. Bompengar kr 50,-. Der kan du parkere på velteplass på sørsida av vegen. Gå vestover til Nedre Laukelandsstølen. Derifrå er det T-merka sti nord til Øvre Laukelandsstølen der hytta Massbu ligg som einaste bygg.

Papirkart

Kartblad: 060 Fjaler