Steinbua

Steinbua

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Nødbu
 • Sengeplasser
  Ingen sengeplasser
 • Åpningstider
  Hele året

Steinbua ligger nord for Vestisen i Okstindan om lag 900 moh. ovenfor Mørkbekktjønna på ruta til Rabothytta. Hytta, som er bygd på 1960-tallet, fungerer i dag som nødbu og er sparsomt utstyrt.

Steinbua blir tatt vare på av Hemnes Turistforening som et minne om vår tidligere fjellturisme.

Sommerstid går man opp til Steinbua på om lag en time fra Leirbotnet, og etter nok en time er man oppe på Rabothytta ved kanten av Okstindbreen.

Fasiliteter

 • Vedovn

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Sommerstid går man opp til Steinbua på om lag en time fra Leirbotnet.

Papirkart

Kartblad: 137 Mo i Rana