Fivla

Annonse

Om hytta

Fivla er ein gamal fjellstøl som vart nytta av gardar på Høyheimsvik og Nes heilt nede ved Lustrafjorden. Hytta består av to hus med 12 senger i kvart, pluss ein del madrasser. Hytta egner seg godt til skuleklassar.

Fivla ligg fint til over skoggrensa på ruta mellom Vigdalsstølen og Navarsete i Breheimen. Rett over ligg utsiktstoppen Fivlenosi (1466 moh.) der ein har heile Jotunheimen og mykje av Breheimen framfor seg. Begge hyttene står ulåste og kan brukast heile året. Vanlegvis held skiføret seg fram mot 1. mai.
Prisar for overnatting og dagsbesøk 2015

Medlem DNT Ikkje medlem
Dagsbesøk kr. 40,- kr. 50,-
Overnatting vaksne kr. 200,- kr. 300,-
Overnatting ungdom 13-26år kr. 100,- kr. 200,-
Overnatting born 4-12år(saman med føresette) kr. 50,-

kr. 100,-

Overnatting born 0-3år (saman med føresette) Gratis Gratis

Legg pengar i konvolutt med namnet ditt på og skriv kva beløpet gjeld, eller skriv namn, adresse og kontonummer på konvolutten og ta med deg giro og betal på nettbank.

Betalinga dekker bruk av gass, brensel, lys, reinhald og generell slitasje.
NB! Pass på å vaska og rydda fint etter deg, og hugs å stengja av gassen før du går.
Sjekk at dørene er stengde som når du kom!

Grupper og skuleklassar kan ta kontakt med turlaget for spesialpris.
Kontaktperson Fivla: Ingeborg Flaten mob. 91773771 evt. e-post: ingeborgflaten@hotmail.com

Tilpasset for

  • Skoleklasser

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Lettast tilgjengeleg frå Vigdalen, der ein om sommaren kan køyra opp til Vårstølen på ca 700 meters høgde. Derifrå ned til elva Vigdøla og over bru. Merkt rute til kryssing med turstien Vigdalsstølen - Navarsete. Vanleg marsjfart 1 time. Alternativt kan ein køyra opp i Dalsdalen og Kilen og starta der på T-merkt sti, men då vil ein på sommarføre måtta rekna 2 timar opp.

Adkomst vinter

Om vinteren må ein gå frå snuplass i Vigdalen og kan rekna 1,5 - 2 timar.

Papirkart

Kartblad: 063 Hurrungane

Annonse