Grøvudalshytta

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Selvbetjent
 • Sengeplasser
  35 sengeplasser
 • Åpningstider
  Hele året

I det vakre seterlandskapet i Grøvudalen finnes faktisk 85 % av alle fjellplantene vi har i Norge. Den relativt enkle adkomsten, kombinert med snilt og frodig terreng, gjør Grøvudalshytta velegnet for eldre og småbarnsfamilier.

Hytta ble først tatt i bruk i 1915 og ligger i et interessant landskap med tydelige spor fra siste istid. Enkleste adkomst er sju kilometer på flat og lettgått sti frå Hallen i Sunndalen. Fra hytta har du merka løyper til Aursjøhytta, Raubergshytta, Vangshaugen, Gammelsetra, Loennechenbua og Åmotdalshytta.

Slik kommer du deg dit

Tilgjengelighet

 • Sykkel

Adkomst sommer

Bilvei fra Gjøra i Sunndalen via Hafsås til Røymo. Bomvei ca. 2 km til Hallen. 7 km flat lettgått sti til hytta.

Papirkart

Kartblad: 087 Lesja og 088 Snøhetta