Lille Torungen

Annonse

Om hytta

 • Område
 • Betjeningsgrad
  Nødbu
 • Sengeplasser
  Ingen sengeplasser
 • Åpningstider

Det er nå mulig å bestille plass på Torungen fyr via Kystled Oslofjorden sine sider.

Lille Torungen drives i samarbeid med Torungens Venner, Aust-Agder Turistforening og MS TORUNGEN AS. Lille Torungen leies ikke ut for overnatting, men er utmerket for hyggelige dager og kvelder øverst oppe i fyrtårnet. Her er det sitteplass med bord for 10-12 personer.

Historikk

Store og Lille Torungen fyr ble begge bygd samtidig i 1844. Man måtte bygge to fyr for at de sjøfarende skulle skille Torungen fra Jomfruland og Oksøy fyr som begge hadde et lys.

Lille Torungen ble nedlagt i 1914 og alle bygningene, med unntak av tårnet og oljebua, ble revet eller flyttet. Samtidig ble det gamle tårnet på Store Torungen erstattet av et nytt tårn i støpejern. Tårnet er 34,3 m høyt. . Fyrstasjonen er stor og omfatter maskinhus, boliger, uthus, gammel smie, tufter etter tegltårnet og tidligere boliger og uthus. Anlegget omfatter også hager og spor etter hage, samt landing og naust. På øya er det spor etter mindre jordbruksdrift.

Litt om oss som drifter Torungen

Kystverket

Kystverket er nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og samferdsel med ansvar for vedlikehold og drift av fyrstasjoner, lykter og sjømerker langs kysten. Kystverket er eier av både Store og Lille Torungen fyrstasjoner.

Torungens Venner
Stiftelsen Torungen fyr står som formell leietaker av både Lille og Store Torungen. Torungens Venner er siftelsens medlemsorganisasjon. Foreningen og stiftelsens formål er å bevare og formidle Torungene fyr som viktig kulturminner fra vår stolte kystkultur. Torungens Venner ble etablert i 1984 for å redde Lille Torungen fra forfall. Foreningen har i dag ca. 200 medlemmer. Besøk hjemmesidene til Torungens Venner her: http://www.torungen-fyr.no/

MS TORUNGEN AS
MS TORUNGEN AS ønsker å hjelpe mennesker som møter vansker i hverdagen. Vi tilbyr samhandling med døgnbasert opplegg, med dagaktiviteter, hjelp til koordinering med myndighetene og familiesamarbeid.

Den Norske Turistforening
I 150 år har DNT driftet hytter i den norske fjellheimen. Sjøen og fyr har nå blitt et nytt satsingsområde for DNT. I alt er det 550 hytter i DNT systemet som kan benyttes på lik linje med Torungen.

Aust-Agder Turistforening
(AAT) er en lokalforening under Den Norske Turistforening. AAT har sitt løype- og hyttenett i Austheiene. Vi har ca. 4300 medlemmer, 12 fjellhytter, 4 kystledhytter og merkede løyper man kan følge sammenhengende fra Dølemo i Åmli til Bjåen i Bykle. AAT samarbeider med Torungens Venner om drift av Store Torungen og Lille Torungen.

Båttransport

Det er mulig å bestille transport hos Knut Mørland tlf 909 45 725 eller e-post knut@torungenfyr.no. Fastprisen er 800 kr. Fra Havsøy er det i tillegg 225 kr pr person og fra Pollen i Arendal 300 kr pr person. For større grupper anbefales charterbåten M/S Pællern med plass til inntill 38 passasjerer. Båten drives av Olaf Knudsen & Co - tlf.nr. 370 85 609.

Fasiliteter

 • Fiske
 • Mobildekning
 • Bade

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Egen båt

Du er velkommen til å fortøye i havna på dagtid. Vennligst ikke beslaglegg reservert plass. Vær og vind kan skifte raskt og all fortøying skjer på eget ansvar! Fortøying over natten frarådes.

Båttransport

Det er mulig å bestille transport hos Knut Mørland tlf 909 45 725 eller e-post knut@torungenfyr.no. For større grupper anbefales charterbåten M/S Pællern med plass til inntill 38 passasjerer. Båten drives av Olaf Knudsen & Co - tlf.nr. 370 85 609.

Annonse