Grøssete

Annonse

Om hytta

Grøssete er eit ombygd setersel, som vart opna i 2001. DNTs standardnøkkel kan lånast mot depositum hjå Intersport i Sogningen.

Hytta har fem sengeplassar, i tillegg kan inntil to personar liggje på golvet.

Prisane for bruk av hytta er i 2017:

Medlem DNT-ST/Ikkje medlem

Dagsbesøk med bruk av ved/gass kr. 40,-/kr. 50.-

Overnatting vaksne kr. /kr. 200,-/300

Overnatting ungdom 13-26 år kr. 100,-/200

Overnatting, born under 4-12 år kr 50/100

Overnatting born, 0-4 år (saman med føresette) gratis

Betal gjerne med giro til kontonr.: 3720.30.03057 når du kjem heim frå turen!

Fasiliteter

  • Vedovn

Slik kommer du deg dit

Adkomst sommer

Parker bilen ved Kvamshagen, der det er laga parkeringsplass. Stien er merkt herifrå, og går på vestsida av elva/fossen, nokså bratt til ein er kome forbi fossen. Herifrå på god sti fram til under siste bakken og vidare litt bratt opp til Grøssete. Turen tek om lag 1-1,5 timar opp til hytta, om lag 1 time ned att. Hugs DNTs standardnøkkel dersom du vil inn i hytta.

Papirkart

Kartblad: 062 Hermansverk

Annonse