Legg til huskeliste
  11
  SjekkUT-besøk

  Annonse
  • 8 sengeplasser
  • Selvbetjent i perioden 1. juni - 1. okt.

  På Moskesnesøya ytterst i Lofoten finner du Lofoten Turlags hytte Munkebu.

  • Det er ikke åpent for dagsturbesøk eller drop-in. Senger må forhåndsbestilles.
  • Hytta har egen nøkkel. Standard DNT-nøkkel kan ikke brukes.
  • Nøkkel må hentes på Matkroken på Sørvågen, og kan kun hentes i butikkens åpningstid. Planlegg vennligst etter det.
  • Vanlig standard DNT-praksis med at de besøkende skal rydde og vaske etter seg.
  • Forlat hytta i en slik stand at det er hyggelig å komme for de neste besøkende
  • Det må medbringes sovepose eller lakenpose.
  • Hunder er ikke tillatt på Munkebu.
  • Det er ikke åpent for dagsturbesøk eller drop-in.
  • Minst en i den besøkende gruppa må være medlem i DNT for å få reservert plass.


  Booking

  Forhåndbestilling av senger må skje via https://hyttebestilling.dnt.no/hytte/10947

  Vi tar ikke i mot bookinger på telefon eller epost.
  ENG

  On Moskesnesøya at the far end of Lofoten, you will find Lofoten Turlag's cabin Munkebu.


  • The cabin is not open for day trip visits or drop-ins. Beds must be booked.
  • The cabin has its own key. Standard DNT key cannot be used.
  • The key must be picked up at Matkroken in Sørvågen, and can only be picked up during the store's opening hours. Please plan accordingly.
  • Usual standard DNT practice with the visitors cleaning up and washing up after themselves.
  • Leave the cabin in such a condition that it is pleasant for the next visitors to come.
  • You must bring a sleeping bag or sheet bag.
  • Dogs are not allowed at Munkebu.
  • It is not open for day trip visits or drop-ins.
  • At least one member of the visiting group must be a member of DNT to reserve a spot.

  Booking

  All bookings must be done through https://hyttebestilling.dnt.no/hytte/10947

  We do not accept bookings via phone or email.

  Annonse
  Lofoten, Vesterålen og HinnøyaLofoten

  Adkomst sommer

  Fra Sørvågen: Delvis merket, spredte T-er. Fra P ved Sørvågvatnets vestside følges lysløypa opp mot Stuvdalsvatnet. God og tydelig sti på østsiden av vannet i retning Tridalsvatnet (se skilt), bratt stigning opp vardet sti til Kjølvatna og på sti til Djupfjordheia. Fra toppen Munken (510 moh.) 20 min ned til hytta.

  Fra Moskenesvågen: Fra kirka ved Moskenesvågen går det en umerket sti opp fjellsida til høyre for rørgata til Moskenesvatnet. Følg vestsida av vannet opp til Kjølen. Innover Kjølen til en hylle i fjellsida. Herfra ser man den vardede stien fra Kjølvatna mot Djupfjordheia og videre mot Munkebu

  SjekkUT | Munkebu

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  11

  SjekkUT-besøk