Føremelding for Setesdalsheiane

Publisert av DNT Sør 5. april 2024

Føremelding for Setesdal Vesthei og Setesdal Austhei

Vekslende vær og nedbør siste to uke. Regn til fjelltopp mot slutten av uke 13. Siden opphold og kaldere vær spesielt på nettene har gitt tilfrysing. Nysnø kombinert med vind mange steder helt ned til kysten 4.4. Skiføre de fleste steder fra ca 450 m.o.h, men ca 10 cm nysnø helt ned til fjæresteinene.


Snødybder/skiføre, oppdatert 5.4.2024

Evje, Høgås: 50 - 90 cm snø. Våt/tørr nysnø. Oppkjørte løyper sist kjørt 5.4.
Bortelid: 70 - 100 cm. Våt/tørr nysnø. Oppkjørte løyper 5.4.
Brokke: 50 - 80 cm. Våt/tørr nysnø. Oppkjørte løyper 5.4. Kjørt med maskin til Leitet (vest for Myklevatn i retning Øyuvsbu, 5.4.).
Bjørnevatn: 150 - 180 cm. Våt/tørr nysnø. Løyper ved Lille Bjørnevatn kjørt sist 3.4.
Hovden: 80 - 100 cm. Våt/tørr nysnø. Løyper kjøres 5.4. Løyper fra Krossloskaret mot Sloaros kjøres ikke pga villreinhensyn.
Ljosland: 90 - 120 cm. Våt/tørr nysnø. Løyper kjøres 5.4. Løype mot Lakkenstova kjørt sist 5.4. Ikke kjørt inn de siste 2 km.
Knaben: 60 - 80 cm. Våt/tørr nysnø. Løyper kjørt sist 3.4.
Sirdal: 60 - 90 cm. Våt/Tørr nysnø. Løyper kjøres 5.4. Løype til Kvinen kjørt sist 3.4. Løype inn til Donsen/Haugevatnet sist kjørt 5.4.

For mer oppdatering på oppkjørte skiløyper se Skisporet.no

Satus, kvista vinterruter, oppdatert 21.03.2024

Berg – Stavskar

Stavskar – Bossbu

Bossbu – Svartenut

Svartenut – Øyuvsbu

Øyuvsbu – Gaukhei

Øyuvsbu – Håheller

Øyuvsbu – Myklevatn

Kvinen – Josephsbu

Josephsbu-Gaukhei

Gaukhei-Tjønndalen

Gaukhei-Ljosland

Gaukhei-Bortelid

Hovden – Sloaros

Sloaros - Holmavatnhytta


Skredvarsel, 5.4. - 6.4. Faregrad 2- Moderat snøskredfare

Mildvær ganske høyt til fjells og regn til fjelltopp gjennom uke 13 med påfølgende kaldere vær og tilfrysing. Vekslende vær i uke 14 først med opphold og sol så vind og nysnø 4.4. Vind fra nordøst, øst og sørøst gir størst skredfare i hellinger mot nordvest, vest og sørvest. Størst skredfare finner vi i høyden over mildværsgrensen 900 - 1100 m.o.h. Vær oppmerksom på steder med tørr og fersk fokksnø. Under mildværsgrensen vil skredproblemer også være knyttet til våte løssnøskred, men også vedvarende svakt lag nede i snødekket knyttet til kantkorn under skarelag (usikker utbredelse).

Ferdselsråd er nå å holde deg unna terreng brattere enn 30 grader og i høyden (over mildværsgrense) også holde deg unna utløpssoner. Følg med på sider som er utsatt for soloppvarming utover dagen. Våte løssnøskred kan forekomme.

For mer oppdatering på skredvarsel se varsom.no

Isvarsel, oppdatert 5.4.

Generelt farbar is på de fleste vann over 500-600 m.o.h. Lengst øst i Agder kan det være farbar is helt ned til 400 m.o.h. Vann som det ikke ligger snø på vil raskt preges av vårisdannelse som svekkes plutselig ved mangel på nattefrost. Utfordringer med overvann pga mildvær og regn opp til 1000 m.o.h . Kaldere vær og lavere nattetemperaturer gir forbigående bedringer på overvannsproblematikk. Økt vannstrøm under isen gir noe svekking av is i høyden 500 - 900 m.o.h. Noe nysnø 4.4. kan evt kamuflere fersk og tynn is nær innløp/utløp vær varsom på slike steder på vannet.

For mer oppdatering på isvarsel se varsom.no og isvarsling.