Villreinkalving sør/sør-vest på Hardangervidda

Publisert av Den Norske Turistforening 11. juni 2024

Villreinkalving sør/sør-vest på Hardangervidda. Vi oppfordrer til å vise særlig hensyn. DNT-hyttene Hellevassbu, Litlos og Torehytta holder derfor stengt til 28. juni.

Villreinen er svært sky, og det skal derfor lite til før den lar seg forstyrre. De vil ofte oppdage oss lenge før vi ser dem.

  • Følg merkede løyper
  • Hold deg i ro hvis du ser villrein, slik at den kan trekke unna uforstyrret
  • Bruk kikkert og hold avstand
  • Hold deg lavt i terrenget og beveg deg slik i vinden at dyra ikke får lukta fra deg.
  • Ha kontroll på hunden og følg regler om båndtvang

Dette er viktig hele året, men spesielt på våren under kalving og på vinteren når tilgangen til mat er begrenset. Villreinen vil flykte langt hvis den først blir skremt, og dyra vil bruke unødig energi og miste tid som kunne vært brukt til beite og hvile.

Områdene sør/sør-vest på Hardangervidda er særlig sårbare, da det normalt er der kalvingen foregår.

DNT-hytter som holder stengt til 28. juni:

- Hellevassbu

- Litlos

- Torehytta

Sjekk den enkelte hytte på UT.no for ytterligere informasjon åpningstider.

Les mer om ferdsel i verneområder:

www.norgesnasjonalparker.no/ferdsel/