Kongeørn hekker på Knutshøe!

Publisert av Den Norske Turistforening 22. mai 2024

Kongeørn hekker på Knutshøe. For å unngå forstyrrelser anbefaler vi at du venter med turen til etter 1. juli.

Kongeørn starter med pardannelse allerede i februar-mars, og det skal lite forstyrelser til før fuglene dropper hekkeplanene. Etter egglegging er foreldrene viktige for å skjerme egg og unger mot nedkjøling og overoppheting.

Ungene trenger mat flere ganger om dagen. Ved gjentatte eller langvarige forstyrrelser kan det gå for lang tid mellom hver gang foreldrene kan komme uforstyrret til reiret for nødvendig oppfølging. Ungene blir mer robuste ettersom de vokser til og får bedre fjærdrakt.

Fra 1. juli er den mest sårbare perioden regnet for å være over, selv om ungene ikke vil være flyvedyktige før langt ut på sommeren.