Synnervika - Røros

Legg til huskeliste
Annonse

Synnervika (Femunden) - Feragsdammen 18,5 km.

Fra båthavna ved P-plassen følger du østre landet, forbi brygga til Fæmund II. Etter ca. 1 km runder du Sandnodden. Du følger nå det nordre landet rett mot øst, før du på ny setter kursen sørøstover. OBS! ikke ta inn det smale sundet mot Lergruvtjønna. Etter c...

Adkomst med egen bil

Følg femundveien til båthavnen i Synnervika, så er det startpunktet. Sluttpunket er i Gjøssvika (Røros).
Annonse