Synnervika - Røros

Legg til huskeliste
Annonse

Synnervika (Femunden) - Feragsdammen 18,5 km.

Fra båthavna ved P-plassen følger du østre landet, forbi brygga til Fæmund II. Etter ca. 1 km runder du Sandnodden. Du følger nå det nordre landet rett mot øst, før du på ny setter kursen sørøstover. OBS! ikke ta inn det smale sundet mot Lergruvtjønna. Etter ca 2 km kommer du til det smale sundet mellom Buholmen og Fæmundsneset. Hold fortsatt langsland østover og etter ca 800 m runder du odden ved Femundsklauva. Du følger landet nordover og passerer Storholmen på høyre hånd. Hvis vinden tillater det padler du nå rett nordover, slik at du har de to neste øyene på høre hånd. Da er du kommet over på østre side av Femunden og padler videre nordover mot Nordvika med landet på østre side (høyre side). Du passerer Nordvika gård. Rasteplass, 6-700 m nord for gården har elva Mugga sitt utløp. 2-300 m oppover elva finner du en fin rasteplass på søndre side av elva. En knapp kilometer senere er du ved utløpet av Femunden.

Den første tømmerrenna fra Femunden til Lorthølet, 80 m lang, kan padles.

Rasteplass, På vestsiden av Lorthølet, ved starten på neste tømmerrenne ligger det ei åpen kvilebu; Lorthølbua, som også har fasiliteter som utedo. ADVARSEL! Lorthølrenna, på 180 m, må IKKE padles. selv om fallet er på knappe 2 m, er renna svært smal, og uten muligheter til å påvirke hastigheten og retning med årene. Her kan du leie kanoen og gå ved siden av den, eller di kan bære / dra den langs båtdraget på østsiden av renna. Turen over Litj-Langtjønna er 6-700 m lang. Her møter du ei ny tømmerrenne, Litjrenna, som er 30 m lang, du må IKKE padle denne renne heller, pga. tømmerstokkene i botnen av renna lagt slik at det er store muligheter for å velte, led heller kanoen gjennom renna. Rasteplass, på østre side like ved renna, ligger ei åpen kvilebu, Litjrennbua. Etter ca 2 km med padling kommer du til Furubakken, og her er det også ei åpen kvilebu, og ved starten på Langtjønnrenna. Advarsel! Langtjønnrenna må heller ikke padles, med at dette er den lengste av de fire rennene, godt 200 m langs, og med et fall på 5 m, som gir god fart på vatnet. Når du kommer ned til Feragssjøen holder du til venstre og følger sørvestre landet gjennom Feragshåen. OBS! Padling i Feragselva er ikke noe problem, men det er viktig at du leser strøm og strømvirvler godt, slik at du unngår eventuelle steiner, spesielt på liten vannstand. Rasteplass, Ved slutten av Feragselven på (venstre side), er det tilrettelagt rasteplass, her er det bålplass, informasjon og utedo.

Feragsdammen - Tørresdalsdammen 18 km.

Feragselva videre er fin å padle. Med unntak av 3 stryk, men ingen av disse er vanskelig å forsere. Strykene er avmerket på kartet, utenom disse er elva stilleflytende. Turen over Håsjøen på 6,5 km bør du legge langs det nordre landet, som gir den korteste padledistansen. ADVARSEL! Ved utløpet av sjøen er det bygget en terskel, hvor det tidligere var en fløterdam. Her må du gå ut av kanoen og bære eller dra forbi. De neste 700 m ned til Rambergsjøen er fin å padle. Første del av Rambergsjøen følger du nordre landet, for å så ta over til søndre side ved Storsundegga.

Tørresdalsdammen - Gjøsvika (Røros) 13,5 km.

Passering av Tørresdalsdammen må skje til fots, ved at du enten velger løpet helt ved vestre landet, eller at du bærer kanoen over stensettinga til høyre for egga ved dammen. Håelva er stilleflytende de neste 2 km. Rasteplass, ved utløpet av Rismosjøen, på høyre side, ligger ei åpen fløterbu.

Fra Rismosjøen og inn til Gjøsvika (Røros) er elva stillelfytende, med unntak av et stryk ca. 1 km nedafor Rybrua og et grunt parti 500 m senere. Nå er du kommet til Gjøsvika og her drar du kanoen på land.


Adkomst med egen bil

Følg femundveien til båthavnen i Synnervika, så er det startpunktet. Sluttpunket er i Gjøssvika (Røros).
Annonse