Hodnaberg - Kiellandbu - Botnen

Legg til huskeliste
Annonse

Turen byrjar på Hodnaberg, ved kraftstasjonen. Her kan du parkere. Herifrå fylgjer ein vegen over brua og mot Kvålsdalen. Frå brua går ein i bratt stigning nokre hundre meter til ein møter på T-merka sti som fylgjer langs elva vidare oppover til du kjem til nedre Kvålsdalstjørn. Ein kryssar over osen på tjørni på hengebru, før ein byrjar på stig...

Adkomst med egen bil

Bil til Hodnaberg.
Annonse