Tønsberg. Turløypene i Søndre Slagen

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 14,8 km
  • 2 t, 30 min
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 236 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Lysløypa i Søndre Slagen er en 4 km lang rundløype i lett terreng.

Lysløypa går i 2 sløyfer på hver side av den asfalterte gang- og sykkelstien fra Flintbanen/ Ulvikveien og Slagenhallen til Glitneveien:

  • Nordre sløyfe er 0,8 km og går mellom Slagenhallen og Slagen bo- og servicesenter.

  • Søndre sløyfe er 3,2 km og går som vestre trasè fra Slagenhallen – Søndre Slagen kirke – Bülowstua, østre trasè, først langs jordkanten, og deretter lysløypa tilbake til Slagenhallen.

Lysløypa har skitrasè om vinteren.

Aktuelle tilslutningsløyper:

1. Husvikåsen rundløype er 2,6 km.

Ved Bülowstua gå til venstre, ca. 100 m langs Narverødveien mot Husvik skole og tar inn i skogen til høyre. Merkingen fører deg opp i Reinveien. Følg denne, og ta til høyre i kryss med Bjørneveien, og videre forbi klatreveggen til Tønsberg Turistforening (TOT), fortsett langs ”Blomsterstien” fram til Jarlsøveien og videre gang- og sykkelveien langs denne (merket med lysebå stolper) nordover til Havørnveien, gang-/sykkelstien til høyre tilbake til Bülowstua.

2. Råelåsen rundløypa er 3km/ 3,2 km/ 3,4 km.

Du følger merket tursti fra Bülowstua, over Narverødveien, gang- og sykkelsti vestover til Jarlsøveien, følger så Havørnveien til Karlsebakken (merket med lyseblå stolper og lyseblå merker i asfalten), videre 30 m nedover, og deretter til høyre opp i Råelåsen fra syd. Her kan du gå rundløype etter merket østre trasè til nordkant av åsen og vestre trase tilbake til Karlsebakken, og derfra de samme veien tilbake til Bülowstua. Rundløypa er 3,2km lang.

På vestsiden i Råelåsen har du et utsiktspunkt med flott utsikt over Træla og innseilingen til Tønsberg. Råelåsen har for øvrig mange stier på kryss og tvers, noen i til dels i ulendt terreng.

- Etter å ha fulgt merket løype gjennom Råelåsen nordover, kan du følge Teigenveien gjennom boligfeltet (merket med lyseblå merker i asfalten) ned til Narverødveien. Herfra kan du velge å ta til høyre til p-plassen ved Flinthallen eller til venstre til p-plassen ved Søndre Slagen kirke. Fra nordkant av Råelåsen til begge p-plasser er det 0,8 km.

- Rundløypa p-plass Flinthallen – Bülowstua – Råelåsen - Flinthallen er 3 km lang

- Rundløypa p-plass Søndre Slagen kirke – Bülowstua – Råelåsen – Søndre Slagen kirke er 3,4 km lang

Adkomst med egen bil

Parkeringsmuligheter ved Slagenhallen i nord , Ulvikveien i nordøst, Flinthallen ved Narverødveien, Søndre Slagen kirke i nordvest. Det er satt opp informasjonstavler ved sentrale steder: Slagenhallen i nord, Løveid og Ulvikveien i nordøst, Søndre Slagen kirke og Flinthallen i nordvest, Bülowstua midt i turområdet og Karlsebakken/Råelåsen i søndre del av turområdet.

Adkomst med kollektivtransport

Buss fra Tønsberg buss-stasjon. Det går flere buss ruter i området. Sentrale navn og aktuelle holdeplasser er: I nordre del av skogen ligger Slagenhallen og Slagen samfunnshus ved siden av Presterød ungdomsskole. I nordøstlige del ligger Flintanlegget på Løveid med sandvolleyballbane, fotball- og friidrettsanlegg. Midt i området ligger Flinthallen hvor Flint håndball og Frisklivsentralen i Tønsberg holder til. Skjerpåsen er en liten kolle i lysløypa rett nord for Bülowstua. Råelåsen er også kalt Teigenåsen. ”Blomsterstien” er et lokalt laget blomsterbed ved gang- og sykkelveien fra steingjerdet ved klatreveggen til Tønsberg og omegen Turistforening (TOT) ved Husvik nordre gård og syd til Husvik søndre gård.
Annonse