Legg til huskeliste
Annonse

Turen går på skogsbilveg og gamle stier, noen myrpartier. Retur om Kvitmyra
Gå Østbrumundvn. ned og over elva Brumunda. Gå skogsvegen inn til venstre rett etter brua. Etter 1 km tar du skogsbilvegen til høyre, mot sør. Etter 2,1 km er du ved en snuplass i enden av skogsbilvegen. Etter snuplassen ta sti opp til venstre. Etter 300 m kommer du opp til et gjerde, følg stien langs gjerdet innover i 800 m. Gå over ved gjerdeklyv og fortsett oppover. Gå nedenfor ei lita hytte. Stien fortsetter sørover på flata etter hytta og fram til et tre langs vegen du kommer ut på. Herfra går du vegen ned mot venstre og inn på skogsveg til venstre etter ca 200 m. Snart er du framme ved Kvitmyra, her er det badedam og gapahuk. Gå forbi og bak gapahuken og over gjerdeklyv og fortsetter nordover på sti. Ta til venstre opp forbi jakttårn og følg merket sti til du kommer ut på skogsbilvegen igjen. Følg skogsbilvegen mot høyre (nord) og ned til venstre i første kryss og tilbake til parkering.

Adkomst med egen bil

Parkering ved Brumund Sag, Østbrumundvn. 891, Brumunddal
Annonse