Rundtur Solvang

Legg til huskeliste
Annonse

På denne turen opplever vi kontrasten mellom det urbane miljøet og de naturskjønne områdene langs Askerelva og på Solvang. Vi kan også nyte den flotte utsikten fra høydedragene ved Føyka.

Noen ganger er turmulighetene snublende nær: Ved torget i Asker starter denne runden, Rundtur Solvang. Den er skiltet via Bankveien og Kirkeveien til Asker Skiklubbs idrettsanlegg på Føyka. Like etter at vi har forlatt asfalten, er vi ute i landlige omgivelser og kan nyte en rundtur i nærmiljøet.

Navnet Føyka kommer av at høydedraget ovenfor banen i tidligere tider var sterkt utsatt for snøføyke om vinteren. I 1923 kjøpte Asker Skiklubb den delen av området som ligger nærmest Askerelva. Her ble det bygd en idrettsplass. 

Turen fortsetter på Føyka, hvor skiklubben i 2016 anla en rulleskiløype og et anlegg for skilek, og forbi Føyka barnehage der den krysser Gamle Drammensvei eller «Kongeveien» som den også blir kalt. Kongeveien ble anlagt i forbindelse med sølvfunnet på Kongsberg og var ferdigbygget i 1665. Rundt 1900 tvang det seg frem en lettere og mer tidsmessig vei fra kirken og Asker sentrum til Drammen. Denne stod ferdig i 1907, og veitraseen er stort sett den samme i dag. Den nye veien fikk fra første stund stor betydning for trafikken vestover fra Asker sentrum, ikke minst ved at Dikemark sykehus ble bygget ferdig i 1905 og senere Vardåsen sanatorium i 1923.

Turen følger Hogstadveien til Dæhliveien hvor vi fortsetter på et jorde, krysser Hukenbekken og går videre langs lysløypa til Solvang ungdomsskole. Fra begynnelsen på 1900-tallet til midten av 1930-tallet var det pensjonatskole på Solvang, først for unge piker og deretter for gutter. Senere ble skolen overtatt av Asker kommune, som benyttet skolen som middelskole og realskole.

Fra skolen følger vi Solvangveien til Semsveien. Deretter går turen på felles sti med rundturen Haugbo langs Askerelva. Den 17 kilometer lange elva starter ved Mikkelsbonn i Vestmarka, renner via Semsvannet til Asker sentrum og til Bondivann, og munner ut i Blakstadbukta.

Rundtur Solvang krysser Gamle Drammensvei og fortsetter videre på gangvei under Kirkeveien. Deretter går den langs Strøket til turens start ved torget. 

Fakta

Turbeskrivelsen starter ved: Asker torg

Turlengde: 2,8

Terreng: Lett tur på stier og veier

Hvordan komme dit: Buss eller tog til Asker stasjon

Parkering: Solvangs skole etter skoletid og Askerholmen

Adkomst med egen bil

Parkering: Solvangs skole etter skoletid og Askerholmen

Adkomst med kollektivtransport

Tog og buss til Asker Stasjon

Annonse