Solvangrunden

Publisert av: Asker Turlag
Annonse

Om turen

Solvangrunden starter ved torget i Asker sentrum og går først til Asker stadion ved Føyka. Navnet Føyka har sin bakgrunn i at høydedraget ovenfor banen i tidligere tider var sterkt utsatt for snøføyke om vinteren. Asker Skiklubb kjøpte i 1923 den delen av området som ligger nærmest Askerelva, og fikk anlagt en grusbane i 1925.

Turen fortsetter langs nordsiden av Asker stadion, forbi Føyka barnehage og krysser Gamle Drammensvei eller "Kongeveien" som den også blir benevnt.

Turen følger Hogstadveien til Dæliveien. Videre går den over et jorde før den krysser Hukenbekken. Mot Solvang ungdomsskole følger den lysløypa, som er en rundløype rundt golfbanen.

Fra begynnelsen på 1900-tallet til midten av 1930-tallet var det pensjonatskole på Solvang. Først for unge piker, deretter for gutter. Senere ble skolen overtatt av Asker kommune, som benyttet skolen som middelskole/realskole.

Fra skolen følges Solvangveien til Semsveien og på felles sti med Haugborunden langs Askerelva. Elva er 17,4 km lang og starter ved Mikkelsbonn i Vestmarka. Den renner via Semsvannet til Asker sentrum og til Bondivann. Elva munner ut i Blakstadbukta.


Slik kommer du deg dit

Adkomst med offentlig transport

Tog og buss
Annonse

Publisert av

Asker Turlag