Breiesleiren

Publisert av: DNT Valdres, Valdres Natur- og Kulturpark 
Annonse

Om turen

Breiesleiren er en hjemmefrontleir som ligger fint til på en kolle ovenfor Bergatjedne på Tonsåsen. Leiren består av tre enkle hytter som ble bygget for å huse motstandsfolk vinteren 1944-45. På det meste bodde det hele 25 personer i de små hyttene. Deribland åtte russiske krigsfanger som lærte seg å gå på ski slik at de kunne flykte over grensa til Sverige. Det er en minnerik opplevelse å være der og tenke på livet de levde den snørike og kalde vinteren.

Etnedal historielag har gjort mye for å bevare leiren og har gitt ut et hefte med historier knyttet til leiren. Der står det om livet i leiren som blant annet besto av overvåkning av tyske styrker på Tonsåsen, trening, vakthold og mye galgenhumor. Historien forteller også om at det ble tjuvslaktet en okse på en av gårdene i området for å skaffe nok mat. Det hører med til historien at bonden fikk betaling for den da krigen var slutt.  

Turen opp til Bergatjedne er en avstikker på ca 1,5 km fra Den Bergenske Kongeveg ved Samelstadtjedne. Det er fint å gå turen på truger vinterstid.Kilde: Inger Toril Holte Breien.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Fra fv 33, som går mellom Gjøvik og Fagernes, tar du fv 251 til Bruflat sentrum, hvor du dreier 90 grader og følger fv 235 bratt oppover mot Tonsåsen i 4 km til Breiesvegen. Denne følger du i 700 m til parkering. Etter å ha parkert bilen, fortsetter du veien oppover i ca 1,5 km til Breiset, hvor kongeveien går bort fra bilveien og inn i skogen. Ved Samelstadtjedne tar du av fra kongeveien. Det er tydelig skiltet og merket derfra til Breiesleiren.

Adkomst med offentlig transport

Annonse