Kongevegen over Tonsåsen

Legg til huskeliste
Annonse

På den historiske kongeveien mellom Oslo og Bergen er strekningen Bruflat-Tonsåsen en av de best tilrettelagte. 

Fra Bruflat sentrum, følg stien mot Fjellsbygde. Den går rett opp skråningen og krysser bilveien mot Fjellsbygde flere ganger. Etter nedlagte Breie el-verk (infotavle) går kongeveien bort fra veien og inn i skogen. Det er flere...

Adkomst med egen bil

Adkomst med kollektivtransport

Fra Dokka følg fv 33 til avkjøring fv 251 mot Etnedal/Bruflat. Følg denne ca 12 km til Bruflat. Fra Fagernes følg E16 til Bjørgo og ta av på fv 33 mot Dokka. Etter ca 12 km ta av på fylkesveg 2444 mot Bruflat/Etnedal. Parkering i Bruflat sentrum.

Om du tar det som en enveistur, er det en fordel å disponere to biler, hvor dere parkerer bil 2 ved Tonsbakken langs fv 33.

Annonse