Den Gamle Ridevegen /gamle Gjøvikveg

Legg til huskeliste
Annonse

En unik og eldgammel ferdselsåre som er ryddet og merket for allmenn ferdsel av Bergegarda vel og Grendelag al med støtte fra turskiltprosjektet. Her vandrer du gjennom noe av den eldste bosettingen i Søndre Land og du finner mange kulturminner langs stien bl.a. husmannsplasser, gravøyser og rydningsrøyser helt fra bronsealderen. Selve stieen er...

Adkomst med egen bil

Du kan starte ved Fluberg kirke, Landåsen sag og Bergegarda Grendehus hvor du finner parkeringsplass og stor infotavle. Du kan også starte på Granum Gård hvor det er parkering og infotavle (ca 1 km fra busstopp på fv. 33) Alle steder kan du nå med bil. Det er busstopp like ved Bergegarda Grendehus på fv 33 og dit kan du ta buss fra Gjøvik , Hov og Dokka.

Adkomst med kollektivtransport

Det går busser fra Gjøvik, Hov og Dokka som stopper ved busstopp på fv 33 ved Bergegarda Grendehus og Nereng ( Granum Gård).
Annonse