Eivindsvatnet rundt

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 4,5 km
  • 1 t, 30 min
  • Rundtur
  • 99 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Vi følger gang- og sykkelvegen langs Skjoldavegen i sørenden av Eivindsvatnet og tar av til venstre like før Eivindstad. Her går vi på en anleggsveg som raskt går over til sti. Ved stidele følger vi stien som er steinsatt. Dette er Lionsløypa, som er fint tilrettelagt av medlemmer av Lions Club i Haugesund. Se nærmere om Lionsløypa i artikkelen foran i boka.

Stien går litt opp og ned, men uten de store stigningene. Ved nordenden av Eivindsvatnet kan vi velge stien rett fram mot Djupadalen eller følge Lionsløypa videre rundt neset Longarebakka. Vi velger Longarebakka og går langs vatnet. Når vi kommer til Djupadalen, følger vi stien/vegen langs vannet. Noen hundre meter før Stemmen går vi forbi en gammel grunnmur og en potetkjeller. Her lå i sin tid en husmannsplass. I boka Byheiene og Djupadalen før og nå er det en fyldig omtale av denne.

Merking/skilting: Ikke merket, men tilrettelagt sti

Gangtid: Ca 1,5 time

Kart: Turkart Byheiene

Eivindsvatnet og Stemmen

Eivindsvatnet var Haugesunds første drikkevann. Det ble oppdemmet i 1877. I 1907 ble det laget en ny og større demning (Stemmen) og Eivindsvatnet ble da i nesten 20 år også brukt til å forsyne Haugesund med strøm. Se ellers flere opplysninger om Eivindsvatnet og vannverket i boka Byheiene og Djupadalen før og nå.

Lionsløypa

Ivrige medlemmer fra Lions Club i Haugesund har siden 1967 arbeidet flittig med å tilrettelegge turstier og løyper i Byheiene. De har ryddet og steinsatt nye og gamle stier og satt opp bruer og klopper.

Den gode turstien rundt Eivindsvatnet er en av stiene som ildsjelene i Lions Club har satt i stand. Denne stien har fått navnet Lionsløypa.

Lions Club er blitt tildelt Haugesund Turistforenings utmerkelse Fjellstøvelen for sin flotte innsats i Byheiene og Friluftsprisen fra Haugesund kommune i 1997.

Adkomst med egen bil

Tilkomst: Skjoldavegen til Djupadalen/Eivindsvatnet. Parkeringsplass.

Annonse