Nordlandsruta fra Saltfjellstua til Lønsdal

Legg til huskeliste
Annonse
 • Svært krevende fottur
 • 23,8 km
 • 10 timer
 • Turen går én vei, fra A-B
 • 673 høydemeter totalt
 • Sesong: Jun - okt
 • Fra Saltfjellstua går ruten no rdover ca. 0,5 km før elva krysses på bro. Fra Broen fortsetter ruta i nordøstlig retning sør for Søre Bjøllåvatnet/Vuolep Ruovdajávrre, etter ca 1,1 km fra broen er det et veiskille der en rute følger sørøstlig retning Namnlausdalen/Niesskemvágg...

  Adkomst med egen bil

  Alternativ 1. Kjør E6 fra Mo i Rana eller Bodø og til Bolna. Følg Nordlandsruta fra Bolga via Krukki fra sør eller fra Lønsdal i øst.

  Alternativ 2. Kjør E6 til Russåns i Saltdalen. Herfra går det T-merka sti til Bjellåvassstua (16,3 km) og videre til Saltfjellstua (11,0 km).

  Alternativ 3: Med bil kan du følge E6 nordover/sørover Saltfjellet til du kommer til Semska (her er det tre jernbanehus - gamle Semska stasjon - på østsiden av veien) hvor det er parkering på Annas plass. Herfra følger du merket rute på nordsiden av Namnlauselva gjennom hele Namnlausdalen.

  Alternativ 4: Fra sør kan du starte på Storvoll i Dunderlandsdalen. Dit kommer du ved å kjøre E6 i 51 km fra Mo i Rana. Herfra er det T-merka sti opp Tespdalen. Dette er en del av Telegrafruta over Saltfjellet. Fra Storvoll til Krukkistua er det ca. 21 km og videre 5 km til Saltfjellstua.

  Adkomst med kollektivtransport

  Kommer du med toget på Nordlandsbanen går du av på Lønsdal stasjon og følger merket rute derfra til Saltfjellstua. 

  Til Russånes kan man komme ved å ta toget til Rognan og så drosje videre sørover langs E6 i 21 km.

  Til Mo i Rana kommer man med tog, men herfra må man ta drosje til startstedene for stier inntil Bjøllådalen.

  Annonse