Tursti til Malmangernuten frå Hattebergsdalen, Rosendal, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  10,7 km
  5 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt

Start- og sluttpunkt: Fossberg, ved inngangen til Hattebergsdalen

Parkering: Følg skilt "Baroniet" frå kaiområdet i Rosendal til vegskilt "Fossberg" i vegdelet før Baroniet. P-plass på Fossberg ved inngangen til Hattebergsdalen.

Merking: Informasjonstavle ved P-plassen. Først på 2,3 km grusveg utan merking, deretter T-merkt og skilta på sti opp Murabotnen. 

Høgdeskilnad: 150 – 890 moh. 

TUROMTALE : Frå P-plassen på Fossberg 2,3 km langs grusveg til dalbotnen. Stien går opp Murabotnen, og til høgre i stidele med Skeisfjell. Herfrå forbi stidele mot Guddal og vidare langs ryggen mellom Guddalsdalen og Hattebergsdalen ut til Malmangernuten. Utsyn til vassdrag og mektige fjellområde, bygder, fjordar og hav.    

GODE RÅD: Ved stor vassføring kan bekken oppe i Murabotnen vera vanskeleg å passera. Noko bratt ovanfor bekken. Alternativ retur til Fossberg kan vera til Guddal eller Rosendal. Følg skilt og merking frå Malmangernuten. Sjå også turforslaga Tursti til Malmangernuten frå Rosendal , Tursti til Skeisfjell frå Rosendal og Tursti til Gamlestølen frå Guddal

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Følg vegskilt "Baroniet" frå kaiområdet i Rosendal til vegskilt "Fossberg" i vegdelet før Baroniet. P-plass på Fossberg ved inngangen til Hattebergsdalen.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no.

Annonse