Tursti til Svelgabreen, sørspissen av Folgefonna, frå Blådalen, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  13,0 km
  6 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Jun - okt
 • Turkart: Folgefonna Nasjonalpark. Du finn eit pdf-kartblad for området ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: 150 meter før kraftstasjonen Blåfalli IV. 
 • Merking: Informasjonstavle ved start. Stien er T-merkt med vardar og skilt.
 • Høgdeskilnad: 720 - 900 moh.

.

TUROMTALE

Bilturen frå Omvikdalen til Matrekrysset og vidare på god anleggsveg med fast dekke, er ei oppleving i seg sjølv. Det er Sunnhordland Kraftlag As (SKL) som har stått for utbygging av Blådalsvassdraget. Sjå informasjonstavler som er oppsette langs vegen. 

Stien går bratt opp lia frå P-plassen, ca. 150 m før kraftstasjonen, før den tek ned og innover langs Blåelva. Turen langs Blåelva er ei vandring i mektig fjell- og vassdragsnatur. Gjennom irrgrøne beiteområde, langs sandbankar og blankskurt berg, før ein etter kvart møter den majestetiske isveggen ved Svelgabreen.

Gjennom store breportar fløymer vatnet ut, til nytte for eit energikrevjande storsamfunn. For å gå inn på breen må ein ha naudsynt utstyr og erfaring, men eit fullgodt alternativ er ei vandring i berga langs breen og elva. Her er mange flotte is- og bergformasjonar, og ikkje minst naturen sine gode lydar.

GODE RÅD

 • Eit alternativt startpunkt er å køyra forbi kraftstasjonen og opp til Møsevatnet. Men der kan det periodevis vera trangt med parkering. Gå over dammen og opp bratt skråning.
 • Ved overløp frå Møsevatnet kan det vera vanskeleg å kryssa elva ned til Midtbotnvatnet. Gå då over brua ved utløpet av Møsevassdammen. 
 • Sikringshytta i Kjerringbotnen er alltid open. 
 • Hengebrua ved Svelgen kan vera luftig for dei som reserverer seg ved høgder.

Slik kommer du deg dit

Adkomst mulig med

 • Kollektivtransport

Adkomst

Frå Fv 500 - køyr opp Omvikdalen og følg skilting 25 km til P-plass 150 m før kraftstasjonen Blåfalli IV i Blådalen. P-skilt er oppsett.

Annonse