Tursti til Jamburfjell på Halsnøy, Kvinnherad

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  4,2 km
  2 timer
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Hele året
 • Turkart: Fritidskartet Halsnøy/Fjelberg, målestokk 1:20.000. Kartet er til sals hos Buketten, Sæbøvik. Eides Bensinstasjon, Eidsvik. Fjelberg Landhandel, Fjelberg. Du finn eit kartblad for turen ved å bla i bilda øvst.
 • Parkering, start- og sluttpunkt: P-plass nedanfor Radiohola, rett ved kraftlinja. Sjå feltet "Adkomst" lenger nede på sida.
 • Merking: Informasjonstavle ved P-plassen. Stien er skilta og T-merkt.
 • Høgdeskilnad: 20 - 272 moh.

.

TUROMTALE

Gå over hovudvegen frå P-plassen og følg skilting til Radiohola. Frå Radiohola går stien opp sørvest til Kolheller. Skilt med informasjon på staden. Følg stien vidare til stidele med stien frå Hauge til Jamburfjell. 

GODE RÅD

 • Som alternativ retur frå toppen tilbake til P-plassen kan ein følgja stien ned til Hauge i staden for om Radiohola. 
 • Dersom ein vil forlengja turen og gjera den til ein rundtur, kan ein følgja stien sørover 1 km til Ravnakulten. Dette er høgste punktet på Halsnøy med sine 291 moh. Herfrå kan ein gå tilbake samme vegen 500 meter, og så ta stien til høgre ved skilt direkte ned til P-plass. Sjå omtale: Tursti til Ravnakulten . Dersom ein går dette alternativet, blir tidsbruken totalt ca 3 timar.
 • Ein del blaute parti, bruk eigna sko. 
 • Fleire kulturminne under vegs, gje deg god tid.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Køyr gjennom rundkøyringa på Tofte og ta av mot Høylandsbygd. Følg hovudvegen forbi Høylandsbygd mot Mjelkevik. Om lag 250 meter etter oppkøyringa til tidlegare Hauge skule tek du til høgre ved skilt mot Radiohola og parkerer på ny P-plass der oppe. Det kan bli nødvendig å passera ei grind.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no.

Annonse