Fra Sollihøgda til Guriby i Lommedalen på blåmerket sti

Legg til huskeliste
Annonse

Dette er Bærum Turlags 3. etappe langs kommunegrensen og er lagt opp som sommertur langs blåmerket sti i krevende terreng. Det er en lang tur på ca 16 km som egner seg for de som er vant med å gå langt i bratt terreng. Turen kan gjennomføres på 6-7 timer.

Start ved parkeringen på Sollihøgda og inn til Mustadkroken, videre ned til Kjaglia ...

Adkomst med egen bil

Parkering på Sollihøgda og ved Guriby

Adkomst med kollektivtransport

Buss til/fra sollihøgda og Guriby

Annonse