Østre Finneveg

Legg til huskeliste
Annonse

Østre Finneveg, som går mellom Juvberget og Åsnes kirke, ble brukt i flere hundre år som ferdselsåre mellom Finnskogen og bygda. Denne stien lå der før finneinnvandringa, og har blitt brukt av jegere, fiskere, folk med fe som skulle til seters, og andre. Flere steder kan vi se at den er bygd opp i terrenget. Du kan finne flere drikkevannskilder ...

Annonse