Bjørgeberget, Brumunddal

Publisert av: Hamar og Hedemarken Turistforening

Dette er post 4 i "10 topper i Ringsaker" i 2019.

Gå opp Børkesvevegen og ta gang- og sykkelsti under Narudvegen. Ta sti opp til venstre etter undergangen og følg denne til nordenden av Tømmerlifeltet. Her går du vestover (langs boligfeltet) ca 100 m. før du tar stien oppover mot nord. Etter 1 km kommer du til et jorde - ta traktorvegen ned til venstre. Følg denne 300 m før du går opp til høyre og følger traktorveg, deretter sti til toppen. Posten ligger øverst på toppen, nordøst for "det gamle utsiktspunktet".

For å gå en rundtur fortsett over toppen, følg traktorveg i ca 400 m., før du tar sti til høyre og deretter rett fram i neste stikryss, Stien fortsetter på ryggen nordøstover før den svinger i en lang bue mot høyre og kommer ned på vegen ved Hestlykkja. Gå 20 meter på vegen og ta sti ned til høyre (sørover). Stien kommer ut ved Holter, og her tar du traktorvegen til høyre. Etter 600 m er du nede på vegen til Gjerdinga. Følg vegen nedover mot venstre. Etter 300 m, ta traktorveg til høyre og fortsett på sti i jordekant. Her kommer du tilbake til stien du kom oppover. Ta stien til venstre og følg samme trasé nedover igjen mot Hempa.

Turen går på gode stier, skogs- og traktorveger.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Parkering ved Hempa skole, Børkesvevn. 59, Brumunddal.

Hamar og Hedemarken Turistforening