Blåfjellet og Trollet på Ålhus

Legg til huskeliste
Annonse

Dette er ein flott tur der du går på rygg og får flott utsikt mot Jølstravatnet og dei stolte fjella rundt Nedrebødalen på Ålhus. Turen går i lett og fint terreng, og gir mykje fjelloppleving!

Turen startar på Nedrebø. Vis omsyn til gardstun du passerer, og beitande dyr. Lat att grinder etter deg. Flott vandring i gamal beiteskog opp til ...

Adkomst med egen bil

E39 til Ålhusdalen og Nedrebø. Parkering på toppturparkeringa ved fjøsen på garden Nedrebø. 

Annonse