Rognsåsen - Grasmyr

Annonse

Om turen

Turen er en forbindelse mellom kyststien i Bamble og Grasmyr. Den er også en forbindelse til turen "Stokkevannet rundt" (https://www.ut.no/tur/2.6536/). Turen er ganske lett og grei å gå.

Fra kyststien går man nordover på en fin og flat sti/traktorvei. Stien krysser bilvei (OBS!) før den fortsetter på en grei sti gjennom skogen. Et par steder er det fin utsikt vestover i Bamble. Etter litt over 2km er det et løypekryss. Går man til venstre kommer man etter 200 m til stien "Stokkevannet rundt". Går man til høyre komer man etter 500 m til parkeringsplass ved Bamble videregående skole.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Fra nord starter stien ved parkeringen for Bamble videregående skole, alternativ som en fortsettelse av stien Stokkevannet rundt (se egen beskrivelse). I anleggsperioden for ny ungdomsskole i Bamble er avkjøringen fra vei 352 den samme som til Sundbykåsa gård og Grenland konferansesenter. Parkeringen er på vestsiden av Bamble videregående skole og stien starter i nordenden av denne. Fra syd er stien en fortsettelse av kyststien i Bamble, strekning Langesund - Rognstranda (se egen beskrivelse)

Adkomst med kollektivtransport

Fra nord kan man ta buss rute M1, Grasmyr.
Annonse