Rognsåsen - Grasmyr

Annonse

Om turen

Turen er en forbindelse mellom kyststien i Bamble og Grasmyr. Den er også en forbindelse til turen "Stokkevannet rundt" (https://www.ut.no/tur/2.6536/). Turen er ganske lett og grei å gå.

Fra kyststien går man nordover på en fin og flat sti/traktorvei. Stien krysser bilvei (OBS!) før den fortsetter på en grei sti gjennom skogen. Et par steder er det fin utsikt vestover i Bamble. Etter litt over 2km er det et løypekryss. Går man til venstre kommer man etter 200 m til stien "Stokkevannet rundt". Går man til høyre komer man etter 500 m til parkeringsplass ved Bamble videregående skole.

Slik kommer du deg dit

Adkomst mulig med

  • Kollektivtransport

Adkomst

Fra nord starter stien ved parkeringen for Bamble videregående skole, alternativ som en fortsettelse av stien Stokkevannet rundt (se egen beskrivelse). I anleggsperioden for ny ungdomsskole i Bamble er avkjøringen fra vei 352 den samme som til Sundbykåsa gård og Grenland konferansesenter. Parkeringen er på vestsiden av Bamble videregående skole og stien starter i nordenden av denne. Fra syd er stien en fortsettelse av kyststien i Bamble, strekning Langesund - Rognstranda (se egen beskrivelse)
Annonse