Grindafjellet Fosen

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 1,7 km
  • 1 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 86 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Turen til Grindafjellet går i åpent kystlandskap med lynghei, med noe lauvskog og beitemark innimellom.

Fra kaien på Våga går vi nordover ca 500 meter. Tett ved vegen kommer vi til et hvitt hus, tidligere butikk, på høyre hånd og et jorde til venstre. Vi følger jordet nordover til endes og tar der til venstre ved lysstolpen og følger langs kanten av jordet vestover. Til venstre har vi Storehaugen. Vi fortsetter opp bakken mellom to steingarder, følger kanten av Storehaugen og dreier mot sør. Stien går etter hvert i sørvestlig retning. Vi krysser en steingard og har et jorde nede til venstre for oss. Vi fortsetter mot sørvest og ser Grindafjellet foran oss med trigonometrisk punkt på toppen.

Stien snur nå i vestlig retning. Der vi krysser steingarden, tar vi til venstre og følger fjellet oppover til toppen.

Selv om Grindafjellet bare er 71 m.o.h., er det en fantastisk utsikt i alle retninger fra toppen. Stiene er lite brukt og kan av og til være vanskelige å finne. Men landskapet er forholdsvis oversiktlig og greit å orientere seg i.

Adkomst med egen bil

Spannavegen til sørspissen av Fosen
Annonse