Myregvarv parkering - Himingsjå (vinterløype)

Legg til huskeliste
Annonse

Etter parkering på en av parkeringsplassene ta oppkjørt skiløype mot nord/nordøst i retning Himingen. Skiløypa stiger litt og runder mot venstre (vest) under Himingen før den ganske raskt flater ut og det går litt utfor. Småkupert og åpent terreng, Etter ca 1,5 km ta oppkjørt løype mot venstre under/ved høyspentkabler. Følg løype over flatt terr...

Adkomst med egen bil

Ta av E134 mot Mælås bru ca 10 km fra Notodden retning Bergen. Fortsett under europavegen ta til høyre etter at du har kjørt over brua. Fortsett to km og ta så av til venstre mot Gavlesjå. Kjør til bom (kort. 70 kr 2017). Følg hovedløpet til du kommer til topps.

Annonse