Topptur til Gråurfjellet

Publisert av: Turstigruppa Rindal IL
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  3,8 km
  3 timer, 20 minutter
 • Sesong
  Mai - nov

Sommerparkering ved infotavla til Rindal bygdemuseums utmarksavdeling. Blåmerket sti starter ved Slåstuggu (de gamle bygningene på sørsida av veien). Går nordøstover opp gjennom lia forbi ”Barnevennlig turmål Fossdalen” og videre i slak mote på vestsida av Langskarven.

Gråurbekken krysses ved høydekote 680. Her dreier stien nordvestover og det blir litt brattere.

Forholdsvis tørt terreng hele veien.

Ca 300 m etter bekken er det et stikryss hvor det er merket sti over Langskarven til Torhøtta og østover til steinhytta ved Kvennabekktjønna.

NB! Varden med trimboka ligger ikke på toppunktet 792, men 6-700m lenger vest.

Fra varden er det merket sti ned til gapahuken ved Gråurtjønna og videre ned til Fossdals-veien som kan følges tilbake til bilen. Også mulig å legge returen via merket sti om Tuva.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Start; Fossan i Fossdalen. Ved utmarksavdelinga til Rindal bygdemuseum Bilvei til startpunktet; Fra Rv 65 ved Nybø (Øvre Rindal) i retning Lomunddal. Følg skilt mot Fossdalen fra Lomunda ca 1,8 km 2 km fra veibommen ved Setertrøa (vinterparkering)
Annonse

Publisert av

Turstigruppa Rindal IL