Monsen minutt for minutt: Indre Troms

Legg til huskeliste
Annonse
  • Krevende fottur
  • 58,2 km
  • 5 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 1478 høydemeter totalt
  • Sesong: Jul - sep

Dag 1: Innset/Rostamo (bomveg) – Teltleir lsdalen (ca 13 km)

Opp Rostadalen til Innset. Herfra er det snaut 2 t (7 km) på bomvei på sørsida av Rostaelva/Rosteatnu opp dalen (ikke medregnet i gangtida). Sommertid er det parkering litt før helårsbrua over Rostaelva (Rosteatnu) til Likkamoen på nordsiden. Obs: bomavgift kr 50, betales kontant eller med mobiltlf. NB! Veien fra Innset til parkeringen kan være dårlig, spesielt på våren. Stien går videre gjennom blandingsskog, og av og til på tørre elveterrasser, opp Rostadalen på nordsida av elva. På helårsbru over Trollelva/Ruollajohka. Stien går så oppover og over en haug (478). Noen bekker passeres. Like før Rostahytta et par myrdrag, og klopp over en bekk.

Merket rute fra Rostahytta mot Gappohytta. Jevn stigning nordøst opp mot Isdalen der stien dreier mot nord. Fortsetter så inn Isdalen i denne høyden. Flere bekker passeres. Stien passerer vann 641 på østsiden. Siden mot tydelig stein. I drøyt 1 km følges elva i en avstand på 100-200 m. Elva renner delvis nede i et juv, så unngå å komme for nært. Kryss så elva. Oppover fra utløpet av elva (fra vann 927). Bratt stigning opp mot Isdalsskaret (Cievccascahca). Ur/steinet parti øverste del opp mot Isdalsskaret. Stien går mellom toppene 1004 og 1005. Teltleir i området her.

Dag 2: Teltleir Isdalen - Gappohytta (ca 13 km)

Følg laveste parti av dalen mot nord. Her passeres noen små vann, før stien går langsmed vann 904. En kommer så til grenserøys 291, og derfra dreier stien nedover nordøst, og så langs Njearrelàhku(vann 780) noen kilometer, på svensk side. Njearrecazajohka vades, før du etter noen kilometer kommer inn i Norge igjen ved grenserøys 292 A. Så i østlig retning fram mot Gappohytta.

Dag 3: Gappohytta - Goldahytta (ca 12 km)

Like øst for hytta krysses Gahppojohka. Videre langs nordhellingene til Gahppooaivi. Fortsatt mor øst, bekkene i Indre Skjærdalen steingås. Etter hvert litt mer sørøst mot grensa til Sverige og så langs denne et lite stykke. Videre gjennom skaret sør for Valljihat (Goldahaugen) og ned mot vestre utløpet av Golddajavri og over elva på helårsbru. Over åsryggen nord for utløpet og så på klopper over myrene til Goldahytta.

Dag 4: Matpakketur: Goldahytta - Treriksrøysa (3 km)

Retur samme vei eller rundt Golddajavri (7 km).

Dag 5: Goldahytta – Riksveien (ca 13 km)

Del av Grensesømmen. Fra hytta opp gjennom skogen nordvest for Goldabakti. Drei litt mer mot nordøst og det blir litt slakere fram til vann 856. Langs sørsida av vatnet og over til Nilppanjargajavri. På nordsida av vatnet og videre sør for Nilppagielas. Litt nedover og over dalføret litt nedenfor vann 847 og så langs vatnet og videre oppover dalen til skardet mellom Goallároainibba og Goallároaivi. Her dreier ruta mot nord og så mer mot øst ned til Bossojohka og over på helårsbru. Herfra i østlig retning på nordsida av Bossovarri, og så litt mer mot sørøst fram til Galggugobba, som er høyeste punktet på E8, ca. 700 m nord for grensa til Finland.

Adkomst med egen bil

Parkering: Dag 1: Det er svært begrenset med plass på sommerparkeringen øverst i Rostadalen. (NB: Bompenger 75,-) Det er også mulig å parkere på vinterparkeringsplassen 7 km lenger nede i dalen og ved Rostadalen ungdomshus som ligger på venstre side, rett etter starten av skogsbilveien.

Adkomst med kollektivtransport

Transport: Det er ikke mulig å komme helt til startstedet i Rostadalen med offentlig transport. Det går rutebuss til Nordkjosbotn og Øverbygd, derfra må man ta drosje fram til statstedet. Rute 100 går fra Tromsø til Nordkjosbotn, og rute 106 fra Buktamoen til Øverbygd. Derfra må man ta drosje til startstedet øverst i Rostadalen. Det er ca 6,5 mil fra Nordkjosbotn til startpunktet og ca 3 mil fra Øverbygd og til startpunkt. Sjekk ruteinfo på https://www.tromskortet.no/
Annonse