Stølsruta i Valdres - Historisk Vandrerute

Annonse

Om turen

Denne turen er en av våre Historiske vandreruter. Et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv. Valdres har i dag det største sammenhengende stølsområde med aktive støler i Nord-Europa. DNT Valdres har merket og tilrettelagt tursti gjennom hele det levende kulturlandskapet, med snødekte fjell som vakkert bakteppe. Ruta går gjennom et område med mange aktive stølslag med til sammen oppunder hundre støler i drift. Området har status som kulturhistorisk landskap av nasjonal verdi og utvalgt kulturlandskap i jordbruket. 

Les mer om Stølsruta og Historiske vandreruter ved å trykke på lenkene til høyre på siden.  

RUTEBESKRIVELSE:

Den historiske vandreruten gjennom Stølsvidda går fra stølslagene i Nord Aurdal, via Vestre Slidre og til Vang. Dette er et mer eller mindre sammenhengende stølsområde på et fjellplatå oppunder lavalpin sone på mellom 800 -1000 meter. Mye av turen ligger i åpent beitelandskap over tregrensa.

ETAPPE 1: Tisleidalen – Tyrisholt 19 km

Turen starter ved Merket – Røde kors senter i Tisleidalen, her følger du veien tilbake til Bjørkestølen camping og følger videre skilt med piktogrammet til Historiske vandreruter med å ta til venstre i krysset. Her står også informasjonstavle om Stølsruta i Valdres. Etter ca 50 m følger du traktorvei til høyre, som videre går over til vei. Følg skilting over en rasteplass langs fv51 og følg sti til du må krysse fv51. Nå følger du skilting langs stølsvegen til du kommer til Hermannstølen.

På Hermannstølen vil du finne en informasjonstavle med historien til Hermannstølen. Videre krysser du stølsvegen og følger skilting og merking mellom to støler til venstre. Ruta holder mot venstre fra Hermannstølen mot Gauklie. Her følger du gamle dyretråkk. Når du har fulgt stien et stykke går ruta over på stølsvei. Følge denne nordover helt til den går over til sti mellom to stølsvoller. Det er ikke merket langs stølsveien, men du vil se merking når du nærmer deg stien. Denne stien følger du hele veien til Gauklie. Langs stien må du krysse en elv, bekker og våte partier. En vandrestav kan være nyttig.

Når du igjen ser bygninger er du kommet til Gauklie. Stien går over i traktorvei. Følg denne til du kommer til stølsvegen videre oppover i Gauklie, ta til høyre opp gjennom Gauklie. Du kommer opp på et utsiktspunkt med rasteplass, her går ruta videre til venstre og nedover i stølslaget.

Følg veien nedover i stølslaget og hold til venstre i veiskille. Ta første vei til høyre og følg veien. Veien går over i sti og denne skal du følge fram til Tyrisholt. Det er våte partier langs stien. Når du kommer inn på vei igjen ta til høyre. Når du kommer inn på stølsveien ta til venstre nedover i stølslaget. Du vil etterhvert gå imellom stølsgjerder ned til «Løa» på Tyrsiholt. 

ETAPPE 2: Tyrisholt – Nøsen 12 km

Fortsett videre nedover i stølslaget, og ta første vei til høyre inn mot Langelie. Langs veien er det ikke merket før du skal ta til høyre på stølsvei. Følge denne veien til den går over i sti ved hytte og hold til venstre i neste stikryss. Følg stien videre til du kommer opp på en ny stølsvei. Denne fører deg inn mot Revulen, hold til høyre i veikrysset. Når du kommer på toppen av Revulen går ruta videre rett fram på stien opp mot utsiktspunktet. Videre følger du skiløypetrasen til du kommer på gamlevegen fra Flyi til Revulen. Følg denne ned til Flyi. Du er nå inne i Vestre Slidre statsallmenning.

Kryss rett over stølsveien og følg gutua (stien) mellom gjerder nedover i stølslaget. Ta første vei til høyre og følg skilting på sti og over Flyinvegen. Ruta fortsetter videre på sti og etter hvert må du krysse elva Reina. Ta til venstre på sti etter Reina og følg merking til høyre i stikryss. Når du kommer ut på stølsveien krysser du rett over og inn igjen på sti til høyre ved innkjøring. Følg stien til du kommer på traktorvei, følg denne mot høyre opp mot Nøsen Yoga og Fjellhotell.

ETAPPE 3: Nøsen – Flikja 9 km

Fra Nøsen Yoga og Fjellhotell følger du Panoramavegen nordover ca 1,4 km til du kommer til avkjøring mot Øvre Nøse. Ta av her til venstre og følg veien videre til høyre, Slettebergvegen. Følg denne veien opp til den går over i sti opp mot Svenskeknippa. På denne delen av ruta vil du få storslått utsikt over hele Stølsvidda. Stien tar så til venstre og nedover i bjørkeskogen. Denne stien følger til du kommer ned til stølslaget Jaslangen. Følg Jaslangvegen nordover og ta kjerreveg/sti til venstre nedover i stølslaget når du kommer til Mosbekken. Følg stien helt ned til Jarstadstølvegen og ta til høyre. Følg veien og ta av på sti til venstre etter bekken. Stien går videre helt ned mot vannkanten og det er ikke tydelig merking her. Stien følger videre opp og mot venstre i bjørkeskogen. Når du kommer ut fra bjørkeskogen følger du vegen og holder til venstre. Mjølkebua til Lars i Flikja ligger til høyre og ned mot Mosvatnet ligger gapahuken.

ETAPPE 4: Flikja – Syndinstogo 15 km

Turen mot Syndinstøga starter med å gå et stykke på stølsvegen. Du følger vegen videre nordover til du kommer i krysset inn mot stølslaget Kvithaug, hold til høyre mot Strø. Du går ikke innom stølslaget Strø, men vil anbefale en tur bort for å se det fine skuet. Ruta fortsetter til høyre i krysset der du kan ta av til Strø. Følg veien ca 3 km før du tar av på sti opp til venstre (her kan du også følge stølsvegen hele veien fram til Syndinstøga). Her er det stigning til du kommer på ca 1150 m.o.h. og du får et flott skue mot fjellheimen rundt. Følg merket rute (noe dårlig sti) nordover til stien følger Riståne ned til Teigstolstølen. Her følger ruta videre til venstre og langs gjerde. Du følger stien til venstre langs gjerdet og følger stien bort og over Bakkeåne. Her følger du veien til høyre ned på stølsvegen og følger denne helt opp til Syndinstøga. Hold til venstre etter du har gått over brua ved Pyttingen. 

ETAPPE 5: Syndinstogo – Vang (Ellingbø Gard) 15,8 km

Følg Kvissyndinvegen fram til den går over til traktorvei. Ruta følger denne traktorveien videre langs Nordre Syndin til du kommer til starten på elva Ala. Du holder til høyre nedover langs Ala og følger stien til den går over til vei. Følg veien og så over på merket sti til venstre. Gå så over brua og følg veien mot Hugastølen, forbi parkeringen og opp i bakken, ta av på sti opp mot Hugakollen til venstre. (OBS! Om du ønsker overnatting på Rogn Camping følger du stølsvegen ned til bygda ved å følge veien til høyre.) Fortsett forbi parkeringen og opp i bakken, ta av på sti opp mot Hugakollen til venstre.

Når stien tar av mot Hugakollen fortsetter du rett fram. Dette er bufarsvegen til Kvam gård. Nå går ruta nedover i skogen mot Gamle Kvam gård, følg merket sti. Stien følger du til du kommer ned på Kongevegen over Filefjell. Følg Kongevegen til venstre. (NB! Det er også merket rute mot Tomashelleren til høyre i samme kryss som en del av Skauleis til fjells. Denne ruta er stengt over Kvamskleiva sommeren 2021 grunnet veibygging).

Følg Kongevegen forbi Gamle Kvam gard, hvor du kan lese om den gang Gjest Bårdsen satt i arresten på vei til Akershus slott. Stølsruta følger Kongevegen gjennom skogen mot Vang og tar av til venstre like før du kan se bygda Vang. Her følger Stølsruta lokale grusveier (Syndinvegen, Klukkargardsvegen, Burmavegen og Ellingbøvegen) i øvre delen av bygda som gir et flott skue mot Vangsmjøsa og fjellene omkring. Stølsruta er skiltet til Ellingbø gard og Olavstøga (Ellingbøvegen 103) hvor du kan overnatte. Det finnes også flere andre overnattingsteder i Vang.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Turen starter i Tisleidalen ved fv51 eller i Vang ved E16.

Adkomst med kollektivtransport

I begge ender av ruta er det mulighet for kollektivtransport.
Annonse