Kyststien i Farsund

Legg til huskeliste
Annonse

Gå på tur i ett av landsdelens flotteste kystlandskap med strender av sand og rullestein, yrende fugleliv og frisk havluft. Mange godt brukte stier er koblet sammen, merket og skiltet til en sammenhengende trase fra Loshavn og langs alle strendene til Havika, og videre fra Steinsvika til Varnes. 

NB! Det er for tiden redusert framkommelighet i Marka mellom Østhasselstrand og Steinsvika, og dette er ikke en del av kyststien. På Kviljo, mellom Havika og Østhasselstrand er det ikke avtale om merking av sti. Inntegning av mulig trase på kart følger derfor nærmeste vei.

Fra Steinsvika er det merka sti til Bausje og Tjørveneset. Her fortsetter man på vei til Lista fyr og videre på grusvei til Verevågen. Derfra til Jøllestø er det sti gjennom betielandskapet. Her kan det bli ganske fuktig etter medbør. 

Fra Jølle til Håle følger man vei. Fra Håle er det nymerka sti over Sedberget ned til Snekkestø. Der går man over rullesteinsstranda bort til svabergene mot "Vondestien" til Udal. 

Fra Udal er det nylig merka sti over Tjortemyra til Varnes, det mest krevende partiet på hele kyststien med bratt stigning opp fra Udal og litt mer ulendt og fuktug terreng oppe på Tjortemyra, før det bærer nedover til Varnes fyr.

Det mest krevende partiet i øst er "Kirkestien" mellom Loshavn og Lomsesanden, ellers er terrenget flatt og og turen lettgått til Jølle. Fra Jølle blir det mer kupert, og fra Udal over Tjortemyra til Varnes er det mest krevende partiet på hele kyststien på Lista.

Kyststien går gjennom landskapsvernområder og områder med fuglefredning. Vis hensyn til fuglelivet, mye vadefugl og trekkfugler hekker og raster langs kysten. Det er utvidet båndtvang i fuglefredningsområdene, fra 1. mars til 1. november.

Stien er tilrettelagt med gruslagt turvei mellom Verevågen og Lista fyr. Fra Lista fyr til Tjørveneset følger kyststien offentlig vei.

Hele turen vil ta omtrent 9 timer. De fleste går deler av strekningen, det er mange muligheter for lette og korte turer.

Adkomst med egen bil

Du kan parkere mange steder. Loshavn, Lomsesanden, Husebysanden, Havik, Bausje, Borshavn, Lista fyr, Verevågen, Snekkestø og Varnes har parkeringsplass.

Adkomst med kollektivtransport

Agder Kollektivtransport har buss til Borhaug flere ganger daglig, som passerer flere tilknytingspunkt til kyststien.

Annonse