Olavskjelda (Sogndal kommune)

Legg til huskeliste
Annonse
2 km ein veg, 120 høgdemeter. Kongevegen mellom Sogndal og Hafslo. Turen startar ved avkøyrsla like før Årøytunnellen. Føl gamle bilvegen mot Hafslo (Luster), gå over brua på elva og vidare gjennom tun i Årøy. Vegen er graskledd og fin å gå, og det er satt opp små skilt som informerer om stadane ein passerer. Derifrå går ein på skilta sti inn til O...

Adkomst med egen bil

Turen startar ved avkøyrsla før Årøytunellen. Rv 55 frå Sogndal retning Gaupne.
Annonse