Fra Hellvik til Egersund langs den gamle Jærbanen

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 7,6 km
  • 3 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 211 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

I perioden 1874-1878 ble Jærbanen mellom Stavanger og Egersund anlagt. Gjennom det kuperte terrenget mellom Hellvik og Egersund buktet den smalspora banen seg frem mellom knauser og tjern, inntil den ble omlagt i forbindelse med etablering av Sørlandsbanen. Overgang til normalspor og strengere krav til banens kurvaturer førte til at det måtte bygges en helt ny linjetrase mellom Hellvik og Launessundet. Etter at Sørlandsbanen ble åpnet i 1944 ble nesten hele den gamle jernbanetraseen liggende ubrukt og forfalle i over 40 år.

I 1997, etter en mangeårig plan- og utredningsprosess, kunne Eigersund kommune endelig starte anleggsarbeidet frem mot en sammenhengende tur-/sykkelvei som i hovedsak fulgte i den gamle Jærbanens spor fra Hellvik til Egersund.

Den gamle Jærbanen mellom Hellvik og Egersund fremstår i dag som en av distriktets flotteste og mest innholdsrike tur- og sykkelveier. Som turgåer eller syklist kan du nå glede deg over flotte utsiktspunkt, vekslinger mellom åpne lyngmarker, lune skogteiger og vakker skjærgård, høye fjellskjæringer, mektige steinfyllinger og mange spor fra den gamle jernebanehistorien.

For den som ønsker mer enn en spaser- eller sykkeltur, kan en benytte veien som utgangspunkt for å komme fram til gode fiskeplasser ved sjøen, idylliske bade- og fiskevatn, knauser og fjell med flott utsikt over kysten og mye mer.

Løype:
Fra stasjon til stasjon er det ca 8,2 km og mellom endeparkeringene 7,2 km. Fra Hellvik stasjon til parkering er det 0,3 km og fra Egersund stasjon til parkering på Eie 0,7 km. Fra parkering ved Eie til parkering ved Maurholen er det ca 5,3 km og herfra til parkeringen på Hellvik er det ca 1.9 km.

Båndtvang:
Hele året.

Adkomst med egen bil

Med bil eller sykkel. Fra Hellvik: Rv44 med avkjørsel til Hellvik stasjon (skiltet) fortsett forbi stasjonen og frem til parkeringsanlegget. Fra Maurholen: Rv44 med avkjørsel skiltet Den gamle Jærbanen til parkering ved Maurholen. Fra Egersund: følg rv44 og ta av på fv 502 mot Eigerøya. Etter ca 400 meter fra rundkjøringen ta av til venstre mot Åsen. Herfra er det skiltet frem til parkeringsplass.

Adkomst med kollektivtransport

Ta toget fra hvor du vil og gå av enten på Hellvik eller Egersund stasjon.

Annonse