Kyststien i Bamble: Valle - Fossing

Annonse

Om turen

Generelt om kyststien 

Kyststien i Bamble er totalt 60 km. Den dekker hele kyststrekningen mellom Stathelle og grensen til Kragerø i Fossing. Stien er tilrettelagt av Bamble Turlag i perioden 2010 - 2012 og er videreutviklet etter dette. Den henger direkte sammen med kyststien i Porsgrunn og Kragerø.

Kyststien byr på store variasjoner, hvor hver enkelt del har sine særegne kvaliteter. Stien presenteres seksjonsvis på UT.no. 

Valle - Fossing 

Denne delen av kyststien er gjennomgående grei å gå, uten store høydeforskjeller. På grunn av Bambles topografi er det på relativt store deler av strekningen ikke mulig å la stien gå helt i vannkanten. I stedet kan man gå på koselige stier gjennom skogen. Mesteparten på gamle stier brukt i uminnelige tider.

Stien starter på Valle. Her er det forretning og i sommerhalvåret er det et travelt servicesenter med servering og gjestehavn. Fra forretningen og servicesenteret går vi nordover på gang/sykkelvei langs vannet ca. 500 meter, hvor vi tar av mot Vallekjær på en blindvei.

Før vi tar av kan det anbefales å ta en liten avstikker til venstre til Valletangen og spasere gjennom det koselige boligfeltet der.

På veien mot Vallekjær passerer vi Prestvika. Dette var i en periode utskipningshavn for Apatitt fra Ødegårdens verk. Nå er det her en større småbåthavn og servicesenter med store haller for innendørs vinterlagring av båter. Det er et par parkeringsplasser for kyststien på Vallekjær.

Stien passere den gamle gården ved Bakerovnen, og etter ca. 1 km tar vi av til høyre og kommer inn på en bred og god skogsti. I samme området som vi tar av får vi en fin utsikt over Fossingfjorden. Skogstien går tvers igjennom restene etter to store murer fra isdammer. Det gir et godt inntrykk av hvilke dimensjoner slike isdammer kunne ha.

Stien går rett forbi noen knapt synlige rester etter den gamle plassen Nedre Hovet før den tar av til høyre mot Øvre Hovet. Her var det fastboende til midt i forrige århundre, men det er nå fritidsbolig. Vær oppmerksom på at stien går rundt jordet på plassen og ikke rett forbi huset.

Vi krysser en liten bekk og fortsetter på en fin og koselig skogsti til vi kommer til et åpent dalsøkk. Dette krysser vi og kommer til begynnelsen på en traktorvei. Det er en del stein og noe ulendt i begynnelsen av traktorveien, men dette bedrer seg etter kort tid.

Nå følger vi traktorveien nesten frem til Vestre Grimsrød gård. Her tar vi av til venstre på sti gjennom skogen. Kan være litt kronglete på noen steder, men etter kort tid er vi tilbake til veien ved Trosvik. Her får vi en flott utsikt over Fossingfjorden. Det er betalparkering i Trosvik.

Stien fortsetter på fin traktorvei opp en bakke og tar snart av til høyre på sti gjennom skogen igjen. Etter kort tid kommer vi til en grusvei, som vi følger til Frosteveien. Da er det bare å følge denne til brua over eidet mellom Grummestadvannet og Fossingfjorden. Her lå Fossing tresliperi.

Da er vi kommet til Kragerøs grense og det er mulig å fortsette turen på kyststien gjennom Kragerø kommune. Dersom det ikke er ønskelig å gå hele turen, kan dette alternativet forsøkes:

1. Start på Valle, eller eventuelt på parkeringen ved Vallekjær, og følg kyststien frem til sørenden av Grimsrødtjenn. Gå nordover langs østsiden av vannet til traktorveien fra Østre Grimsrød. Følg denne sørover til du støter på kyststien igjen i dalsøkket. Følg deretter stien tilbake til utgangspunktet.

Andre alternativer kan også utforskes ut fra kartet, men pass da på at parkering ikke skjer til hinder og sjenanse. Det er ingen regulert parkering videre på denne strekningen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Ved Valle er det mange parkeringsplasser, men vær også oppmerksom på at mange er private. Det er anlagt en liten parkeringsplass på Vallekjær for brukere av kyststien. Dette er skiltet. Videre langs denne delen av stien er det privat regulert parkeringsplass mellom Vestre Grimsrød og Trossvika.
Annonse