Tursti via Bondhusvatnet til morenesletta nedunder Bondhusbrea frå Sunndal, Mauranger, Kvinnherad

Legg til huskeliste
Annonse

Turvegen frå Sunndal til Bondhusvatnet har ei svært spanande historie. Den 2,3 km lange grusvegen er i god stand. Den snor seg langs elva, mellom ruvande fjell i vakkert kulturlandskap.

Turkart: Folgefonna Nasjonalpark. Du finn eit pdf-kartblad for området ved å bla i bilda øvst.

Start- og ...

Adkomst med egen bil

Ein god halvtimes køyring frå Årsnes ferjekai;
frå Odda gjennom Folgefonntunnelen;
frå Jondal gjennom Jondalstunnelen.
Frå Fv 500 i Sunndal sentrum tek ein av frå vegen, køyrer gjennom eit gardstun og opp til tilrettelagd parkering ved turstart. 

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk reiseplanleggjaren på skyss.no

Annonse