Nuken (919 moh) frå Årvollsåsen (Sogndal kommune)

Legg til huskeliste
Annonse
2,5 km ein veg, 220 høgdemeter. Turen startar ved Åsen. Her er det parkeringsplass. Avkøyrsle frå Dalavegen ved Lauvhaug, etter å ha køyrt gamle Dala-vegen frå Sogndal sentrum. Husk å ta med bompengar. Frå parkeringsplassen på Åsen er det godt merka sti i lett kupert terreng mot Nuken.

Adkomst med egen bil

Køyr gamle Dala-vegen frå Sogndal sentrum. Avkøyring ved Lauvhaug. Hugs bompengar.
Annonse