Jettegryta på Sild ved Risør

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 2,2 km
  • 1 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 64 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Jettegryta på Sild ligger nær Åkvåg i Risør kommune. Den ligger på glattskurte svaberg helt nede ved sjøkanten, og er et yndet utfartssted. Den kalles og for badegryta på Sild, og er et naturformet badebasseng som benyttes av svømmedyktige barn og voksne. Det åpne landskapet har tydelige merker og spor som fører 10000 år tilbake i tiden. Da smeltet den tykke ismassen som dekket landet vårt, og is, vann og stein var med på å forme landskapet og har satt sine stempler her. Det er fint å ha i tankene når en går tur i dette området.

OBS: Ved mye vind, rufsete sjø og våte glatte fjell må man være varsom i området. Stedet egner seg ikke til bading i sjøen da strømmene er sterke. TUREN: Starten av turen går på smal grusvei, videre på sti og den siste delen på svaberg. Det er småskog kratt og lyngheier, mindre bevokst jo nærmere en kommer målet. Over halv- parten av veien er merket med treskilt som viser retningen til jettegryta . Den siste delen av turen er det satt markører direkte i berget. De står slik at når en kommer til en markør, skal den neste være godt synlig, men vær obs på at noen markører kan ha ramlet ned. Slik fortsetter det helt fram til en får øye på jettegryta nede ved sjøkanten. I sjøen rett utenfor ligger et skjær med en varde på. Det er Sildeskjær. HVORDAN GRYTA HAR BLITT TIL I riktig gammel tid trodde folk at det var jettene (trollene ) som hadde kokt graut i grytene, og at det var slik de runde hullene i berg ble til. I vår tid har vitenskapen gitt oss andre forklaringer på dette spesielle fenomenet. Det er vanskelig å forestille seg de enorme ismassene som dekket landet vårt under istiden. Da de smeltet for ca. 10000 år siden, førte de med seg store mengder med smeltevann, steiner og grus. Gigantiske ismasser seg framover, formet og polerte landskapet. Smeltevannet kunne med stor kraft renne ned i sprekker og hull i breen. Da ble vann, grus og stein satt i en virvlende bevegelse, og boret seg ned i fjellet. Noen ganger gikk massen mot høyre, og noen ganger mot venstre. Massen lagde ofte tydelige gjenger i grytene som ble skapt. Jettegryta er sirkelrund og har en diameter på 6m. Det er omtrent 6 m dypt ned til bunnfallet i gryta. I dag ligger den rundt 1m over havnivået, og dermed blir vannet i gryta ofte skiftet ut i den sørlandske sørvesten og ellers i pålandsvær. Gryta ligger i et friluftsparadis og sier liksom velkommen til alle. I tillegg til selve gryta har skjebnen plassert ei stor flyttblokk helt inn til kanten. Den formelig roper ut at isen har båret og lagt den pent og pyntelig og meget pedagogisk ved siden av gryta. Alle kan se at den er en helt annen bergart enn granitten og gneisen på Sild. Flyttblokka er av amfibolitt, og har en mørkere farge enn omgivelsene. Om ikke dette var pedagogisk nok, finner vi skuringsstriper på steinen. Skuringsstriper finner vi også rundt i landskapet i nærheten. Det er et bevis på at det ikke er sjøen som har skapt denne enestående gryta, men innlandsisen. Landet ved Sild lå mellom 50 -100 meter lavere før isen smeltet, og gryta er skapt av isen under havet. Denne fantastisk flotte jettegryta er virkelig verdt et besøk både på fine sommerdager, men også når værgudene viser seg fra en mindre gjestmild side. Ikke langt fra Sild fant elever ved Hope skole 2 gryter oppe i skogen på 1980 tallet. De ble gravd ut. Den ene var 4,5m dyp, og en stor furu sto som en potteplante midt i gryta. Lærer den gangen var Finn Jonas. Det er fra hans artikkel ”"Jettegryter, - merker etter englenes tårer"” opplysningene her er hentet fra. Hele artikkelen står i Risør-magasinet 2007/2008. Turopplevelsen blir en helt annen når en kjenner til noe av historien som er knyttet til dette området. 

Adkomst med egen bil

Fra E18 tar en av ved Vinterkjærkrysset og kjører Rv-416 til Båssvik, og derfra videre på Rv-411 til Laget. Videre følger en Fv-1 mot Åkvåg. Kjør forbi Sørlandet Camping og Krabbesund Bedehus og deretter ca1,5 km videre. Her er det et lite rødt hus på venstre side av veien et stykke inne på et jorde. Så følger en veldig rund sving. Parkeringsplassen til jettegryta er på venstre side like etter svingen.

Adkomst med kollektivtransport

Annonse